Το αεροδρόμιο του Μονάχου εγκαινιάζει ένα μακροπρόθεσμο έργο προστασίας του κλίματος. Κατέληξε σε συμφωνία με τη Δασική Αρχή Count Arco’sche για τη μετατροπή των κοντινών δασών του στην ανατολική Βαυαρία σε κλιματικά δάση. Σε δάση δηλαδή που θα αποθηκεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα.

Ουδέτερη λειτουργία έως το 2030

Ο στρατηγικός στόχος του αεροδρομίου του Μονάχου είναι η ουδέτερη λειτουργία του έως το 2030. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος:

Θα μειώσει τις εκπομπές CO2 τις οποίες ο αερολιμένας μπορεί να επηρεάσει, τουλάχιστον 60% με τεχνικά μέτρα.
Το υπόλοιπο 40% θα αντισταθμιστεί μέσω κατάλληλων έργων που βρίσκονται εντός της περιοχής.
«Το κλιματικό δάσος είναι ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στον στόχο μας να λειτουργήσουμε το αεροδρόμιο του Μονάχου με ουδέτερο τρόπο το αργότερο έως το 2030, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του αεροδρομίου Jost Lammers.

Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που καταφέραμε να ξεκινήσουμε ένα τόσο μεγάλο έργο αντιστάθμισης άνθρακα, σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο μας».

Το νέο κλιματικό δάσος είναι βασικό συστατικό αυτής της προγραμματισμένης αντιστάθμισης άνθρακα.

Μόλις ολοκληρωθεί, περίπου 1.900 εκτάρια υπάρχοντος δάσους θα βελτιστοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε τα δέντρα να μπορούν να αποθηκεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο CO2.

Ο αριθμός των δέντρων που φυτεύονται θα αυξηθεί επίσης σημαντικά, δημιουργώντας ένα μικτό δάσος που μπορεί αργότερα να συλλάβει περισσότερους από 7.000 μετρικούς τόνους CO2 ετησίως. Περίπου το ένα τρίτο περισσότερο από τα τυπικά εμπορικά δάση.

Το αεροδρόμιο θα χρησιμοποιήσει αυτό το «επιπλέον» για αντιστάθμιση άνθρακα. Συνολικά περίπου 90.000 μετρικοί τόνοι CO2 θα συλληφθούν κατά την αρχική περίοδο του έργου των 30 ετών.

Η συσσώρευση CO2 στο κλιματικό δάσος θα υπολογιστεί με τη χρήση λογιστικού εργαλείου από το Γερμανικό Δασικό Συμβούλιο (DFWR), το οποίο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Göttingen μαζί με το Ινστιτούτο Johann Heinrich von Thünen.

Η επιστημονική εποπτεία του έργου παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ. Το αεροδρόμιο του Μονάχου υποστηρίζεται επίσης από την εταιρεία συμβούλων ClimatePartner.

Πηγή: tourismtoday.gr