Προς υποστήριξη των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) ετοίμασε ένα παγκόσμιο κατάλογο δημόσιων κλειδιών που απαιτούνται για τον έλεγχο ταυτότητας των διαπιστευτηρίων υγείας.


Ουσιαστικά η πρωτοβουλία είναι το πρώτο βήμα για ένα κοινό αναγνωριστικό (One ID).

Ο κατάλογος -που ονομάζεται Κύρια Λίστα Υγείας (HML)- θα συμβάλει σημαντικά στην παγκόσμια αναγνώριση και επαλήθευση των διαπιστευτηρίων υγείας που εκδίδονται από κυβερνήσεις.

Ένα δημόσιο κλειδί δίνει τη δυνατότητα επαλήθευσης ότι ο κωδικός QR που εμφανίζεται στο διαπιστευτήριο υγείας είναι αυθεντικός και έγκυρος.

Το HLM είναι μια συλλογή πιστοποιητικών δημόσιων κλειδιών που υπογράφονται από τον ICAO και ενημερώνονται τακτικά καθώς εκδίδονται περισσότερα πιστοποιητικά υγείας και απαιτούνται νέα δημόσια κλειδιά.

Η εφαρμογή του θα διευκολύνει την παγκόσμια αναγνώριση των διαπιστευτηρίων υγείας εκτός της δικαιοδοσίας στην οποία εκδόθηκαν.

Η κοινή χρήση των δημόσιων κλειδιών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αυτής της επαλήθευσης δεν συνεπάγεται καμία ανταλλαγή ή πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες.

Το HML είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ICAO. Όλες οι πολιτείες μπορούν να ανεβάσουν τα δημόσια κλειδιά τους και να κατεβάσουν εκείνα άλλων κυβερνήσεων.

Μέσω ενός πιλοτικού έργου που σχετίζεται με το HML, οι πάροχοι λύσεων από τον ιδιωτικό τομέα για την επαλήθευση των διαπιστευτηρίων υγείας από τις κυβερνήσεις θα έχουν επίσης πρόσβαση σε αυτά τα κλειδιά.

Ήδη ο ICAO ξεκίνησε μια καινοτόμο συνεργασία για την υποδομή δημόσιου κλειδιού με την κρατική υπηρεσία του Λουξεμβούργου, INCERT.

Η θέση της IATA

Την πρωτοβουλία του ICAO χαιρέτησε η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA).

«Για τα διεθνή ταξίδια σήμερα, είναι σημαντικό τα δελτία υγείας COVID-19 να μπορούν να επαληθεύονται αποτελεσματικά εκτός της χώρας έκδοσής τους, δήλωσε ο Willie Walsh, Γενικός Διευθυντής της IATA.

Ενώ τα κλειδιά για επαλήθευση είναι διαθέσιμα μεμονωμένα, η δημιουργία ενός καταλόγου θα μειώσει σημαντικά την πολυπλοκότητα, θα απλοποιήσει τις λειτουργίες και θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη στη διαδικασία επαλήθευσης.
Ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να υποβάλουν τα κλειδιά δημόσιας υγείας τους στο HLM».

Ένα βήμα μπροστά για το κοινό αναγνωριστικό (One ID)

Το ενδιαφέρον του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών για αυτόν τον τύπο καταλόγου υπερβαίνει την κρίση του COVID-19.

«Τα Πιστοποιητικά Υγείας για τον COVID-19 πρέπει να αφαιρεθούν καθώς προχωράμε προς τη συνολική εξομάλυνση των ταξιδιών και την ανάκαμψη του κλάδου, υπογραμμίζει ο Willie Walsh.

Ωστόσο, πρέπει να διατηρήσουμε και να βασιστούμε στην επιχειρησιακή εμπειρία της επαλήθευσης πιστοποιητικών παγκοσμίως.

Αυτό περιλαμβάνει την ασφαλή κοινή χρήση πρόσβασης στα δημόσια κλειδιά με παρόχους λύσεων του ιδιωτικού τομέα. Κάτι που θα βοηθήσει στην προώθηση της προόδου για την ανέπαφη επαλήθευση των ταυτοτήτων ταξιδιωτών για τις οποίες χρειάζονται παρόμοια κλειδιά.

Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε πόσο σημαντικό θα είναι αυτό για την εφαρμογή του One ID που έχει τη δυνατότητα να απλοποιήσει δραματικά τα ταξίδια».