Η ιστοσελίδα aviationlife.gr είναι ένα εγχείρημα στον τομέα της επιστημονικής πληροφόρησης σε θέματα και εξελίξεις της αεροπορικής βιομηχανίας, της πολιτικής αεροπορίας και του τομέα των αερομεταφορών, με εστίαση στις επιχειρηματικές, οικονομικές και διοικητικές εξελίξεις του αεροπορικού κλάδου.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ακολουθεί επιστημονική προσέγγιση και περιλαμβάνει αναλύσεις, έρευνες, απόψεις, νέα, key-stories καθώς και συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, κορυφαίων στελεχών, επιστημόνων και σχετικών ατόμων με τον αεροπορικό και τουριστικό τομέα της χώρας.

Το Παρατηρητήριο Αεροπορικού κλάδου Δυτικής Κρήτης – Western Crete Aviation Observatory (WCAO) είναι ένα ερευνητικό παράρτημα του επιστημονικού ιστότοπου aviationlife.gr που ασχολείται με την πτητική δραστηριότητα και τις αεροπορικές εταιρείες που επιχειρούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», εκπονώντας την ετήσια ανάλυση πτήσεων, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας τουρισμού του MAICh.

Ο επιστημονικός ιστότοπος aviationlife.gr, σε ερευνητικό επίπεδο, συνεργάζεται με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAICh) καθώς και με το Financial Engineering Laboratory του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC).

Επιπλέον, το εγχείρημα aviationlife.gr συνεργάζεται τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επικοινωνιακής υποστήριξης με την Επιστημονική Εταιρεία Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής – Financial Engineering and Banking Society (FEBS), καθώς αναλαμβάνει την χορηγία επικοινωνίας για τα ετήσια Εθνικά και Διεθνής συνέδρια της.

Η πρωτοβουλία των εγχειρημάτων ανήκει στον Δημήτρη Ζοπουνίδη, φοιτητή του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο Δημήτρης Ζοπουνίδης και η ερευνητική του ομάδα, επιχειρούν με επιστημονικό τρόπο, να αποτυπώσουν την κατάσταση και τις εξελίξεις τόσο στον χώρο της διοίκησης των αεροπορικών εταιρειών και της πολιτικής αεροπορίας, όσο και για γενικά θέματα, καθώς και το πως αυτός εξελίσσεται.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ

Φοιτητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ιδρυτής του επιστημονικού εγχειρήματος aviationlife.gr και του Western Crete Aviation Observatory.