Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), θα ήθελε να συγχαρεί τον φοιτητή του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Δημήτριο Ζοπουνίδη και να καλωσορίσει το νέο εγχείρημα επιστημονικής προσέγγισης του στην ενημέρωση του αεροπορικού κλάδου μέσω της δημιουργίας της ιστοσελίδας aviationlife.gr.

Ο Δημήτρης Ζοπουνίδης είναι αναλυτής σε θέματα αεροπορικών μεταφορών και συνεχώς ερευνά την εξέλιξη του αεροπορικού κλάδου.

Η ιστοσελίδα aviationlife.gr είναι ένα νέο εγχείρημα στον τομέα της επιστημονικής πληροφόρησης σε θέματα αεροπορικής βιομηχανίας, πολιτικής αεροπορίας και του τομέα των αερομεταφορών, με εστίαση στις επιχειρηματικές, οικονομικές και διοικητικές εξελίξεις του αεροπορικού κλάδου.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ακολουθεί επιστημονική προσέγγιση και περιλαμβάνει αναλύσεις, έρευνες, απόψεις και συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, κορυφαίων στελεχών, επιστημόνων και ατόμων σχετικών με τον αεροπορικό και τουριστικό τομέα της χώρας.

Η ερευνητική ομάδα του aviationlife.gr, επιχειρεί με επιστημονικό τρόπο, να αποτυπώσει την κατάσταση και τις εξελίξεις τόσο στο χώρο της διοίκησης των αεροπορικών εταιρειών και της πολιτικής αεροπορίας, όσο και για γενικά θέματα, καθώς και το πως αυτός εξελίσσεται.

Το περιεχόμενο των ενημερώσεων περιλαμβάνει επιχειρηματικές ειδήσεις, οικονομικές και χρηματοοικονομικές ενημερώσεις στον τομέα της αεροπορικής βιομηχανίας. Παράλληλα, περιλαμβάνονται τα βασικά key-stories και ό,τι συμβαίνει στην αεροπορική βιομηχανία σε επιχειρηματικό επίπεδο.

To MAIX, μέσω των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου Τουρισμού Δυτικής Κρήτης, στο οποίο συμμετέχει ως Συντονιστής και συμμετέχουν επίσης το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων, η Ένωση Ξενοδόχων Χανίων, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης και το Επιμελητήριο Χανίων, έχει πραγματοποιήσει την τελευταία δεκαετία διάφορες έρευνες και μελέτες σχετικά με τον τουρισμό, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και  προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την κατάλληλη προβολή και προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος στη Διεθνή αγορά.

Ο Διευθυντής του ΜΑΙΧ

Δρ. Μπαουράκης Γεώργιος

Ευχαριστήρια εκ μέρους Aviationlife.gr

Ως ένα νέο εγχείρημα επιστημονικής προσέγγισης στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Δρ. Γεώργιο Μπαουράκη για την υποστήριξη και το καλωσόρισμα του στην προσπάθεια μας.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΜΑΪΧ και Aviationlife.gr θα υλοποιηθεί σε πολλαπλά επίπεδα καθώς το ΜΑΪΧ συμμετέχει ως Συντονιστής την τελευταία δεκαετία σε διάφορες έρευνες και μελέτες σχετικά με τον τουρισμό, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την κατάλληλη προβολή και προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος στη Διεθνή αγορά.

Ο επιστημονικός ιστότοπος aviationlife.gr​ αποτελεί πλέον τον επικοινωνιακό δίαυλο του Maich Chania​ τόσο για την προώθηση του εξαίρετου επιστημονικού του όσο και για άλλα θέματα έρευνας.
Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει ειδική ενότητα “Έρευνες MAICh” στην ιστοσελίδα.