Πέντε παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας και των αερομεταφορών περιλαμβάνει το «Σχέδιο Δράσης» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2021.

Οι πέντε αυτές δράσεις αναφέρονται στην αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας, αλλά και σε θεσμικές αλλαγές.

Συγκεκριμένα:

-Αναβάθμιση συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Συμβασιοποίηση έργου – Υλοποίηση έργου.

-Επείγοντα έργα περιφερειακών αεροδρομίων

Έργα υποδομών και τοποθέτησης συστημάτων αεροναυτιλίας- Εργασίες συμμόρφωσης κατά EASA-Οριστικοποίηση μηχανισμού υλοποίησης.

-Θεσμικές παρεμβάσεις

Νόμος αεροναυτιλίας.

-Αναθεώρηση σχεδίου επιδόσεων 2020-2024

Αναθεώρηση σχεδίου επιδόσεων, στελέχωση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

-Επιχειρησιακή Παρακολούθηση Λειτουργίας Αεροναυτιλίας

Εκπόνηση & υλοποίηση διαδικασιών της ευέλικτης αρχιτεκτονικής επικοινωνίας (performance based navigation), εκπαίδευση και θέση τους σε εφαρμογή, συμφωνία χωρητικότητας, σύστημα παρακολούθησης καθυστερήσεων.

Πηγή: metaforespress.gr