Αναδημοσίευση από capital.gr – κος Δημοσθένης Τρίγγας

Τις επόμενες ημέρες οι μέτοχοι της Aegean Airlines καλούνται να αποφασίσουν για την ΑΜΚ της εταιρείας (έκτακτη Γ.Σ. στις 12 Μαρτίου). Ποια είναι τα σενάρια για την ΑΜΚ και πόσο θα επηρεάσει τον μέτοχο η κρατική επιχορήγηση; Πώς χρηματοδοτήθηκαν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, ποια είναι τα ποσά, αλλά τι μορφή πήρε η κρατική βοήθεια των αεροπορικών στην Ευρώπη; 

Η επόμενη μέρα κάθε άλλο παρά εύκολη αναμένεται για τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών. Πάνω από 30 αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως έπαυσαν τη λειτουργία μέσα στο 2020 καθώς δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στη σημαντικότατη συρρίκνωση των εργασιών τους. Οι προβλέψεις της IATA αναφέρουν ότι η Ευρώπη θα είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη ζημιά για το 2021 όσον αφορά τις απώλειες των αεροπορικών εταιρειών καθώς αναμένεται να προσεγγίσουν τα 12 δισ. δολ., με το λειτουργικό περιθώριο (EBIT) να διαμορφώνεται ζημιογόνο περί το -9,5%. Για το 2020, οι ζημιές, σύμφωνα πάντα με την ΙΑΤΑ, εκτιμώνται σε 26,9 δισ. δολ. Η κυκλοφορία των επιβατών στη γηραιά ήπειρο εκτιμάται ότι συρρικνώθηκε το 2020 κατά 70% μετρούμενη σε όρους χιλιομέτρων όπου ταξιδεύουν οι πελάτες των αεροπορικών (Revenues Passenger Kilometers) αποτελώντας τη χειρότερη επίδοση μετά την Αφρική (-72%) και τη Μέση Ανατολή (-73%). Η αύξηση του RPK το επόμενο έτος αναμένεται να ανέλθει στο +47,5% ακολουθώντας τις περιοχές Ασίας – Ειρηνικού (+50%) και της Β. Αμερικής (+60,5%). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Aegean Airlines και οι κυριότεροι ανταγωνιστές της παγκοσμίως προχώρησαν σε συμφωνία με τις εκάστοτε κυβερνήσεις για κρατική στήριξη. Ειδικότερα, στις 23 Δεκεμβρίου 2020, εγκρίθηκε από την Ε.Ε. η κρατική ενίσχυση με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης προς την Aegean Airlines ύψους μέχρι 120 εκατ. ευρώ. Η κρατική ενίσχυση τελεί υπό την αίρεση ότι η εταιρεία θα έχει ολοκληρώσει ΑΜΚ 60 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δωρεάν warrants με τιμή εξάσκησης ίσης με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Αεροπορίας Αιγαίου κατά την επικείμενη αύξηση. Τα warrants θα μπορούν να εξασκηθούν σε 2-5 έτη από την καταβολή της ενίσχυσης. Τα warrants θα αφορούν αριθμό μετοχών ίσο με το 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Αεροπορίας Αιγαίου μετά την ΑΜΚ των 60 εκατ. ευρώ. Στο πίνακα αναλύεται η ΑΜΚ με τα σενάρια να κάνουν λόγο για τιμή διάθεσης 2,5-4,5 ευρώ ανά μετοχή και αναλογία 1 νέα για κάθε 3-5,4 παλαιές μετοχές. Όπως γίνεται κατανοητό, η μη συμμετοχή υφιστάμενου μετόχου στην ΑΜΚ θα οδηγήσει στην αραίωση (dilution) της επένδυσής του από 32%-49%. Δηλαδή η συμμετοχή του στα κέρδη στο δυσμενέστερο σενάριο θα απολέσει σχεδόν το 50% της αξίας του εφόσον δεν συμμετάσχει στην ΑΜΚ. Το κρίσιμο σημείο της ΑΜΚ είναι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθώς θα καθορίσει τον αριθμό των νέων μετοχών που θα εκδοθεί αλλά και τον αριθμό των warrants που θα λάβει το ελληνικό Δημόσιο. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ζημιές που κατέγραψε η Αεροπορία Αιγαίου μέσα στους 9 μήνες του 2020 ανήλθαν σε 187,1 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το α’ τρίμηνο του 2020 η εταιρεία σημείωσε 85,4 εκατ. ευρώ ζημιές, το β’ τρίμηνο 73,4 εκατ. ευρώ και το γ’ τρίμηνο 28,3 εκατ. ευρώ. Επίσης να τονίσουμε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 433,3 εκατ. ευρώ στις 30/09/20 ενώ το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων ανήλθαν σε 290 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 150 εκατ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου με την άντληση επιπρόσθετου δανεισμού. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση της πανδημίας βρήκε την Aegean με έναν από τους ισχυρότερους ισολογισμούς στην ιστορία της.

Καταλήγοντας, η διανομή μερίσματος πριν από την αποπληρωμή των warrants στο ελληνικό Δημόσιο δεν διαφαίνεται ως το επικρατέστερο σενάριο, κατά την εκτίμησή μου. Λαμβανομένου υπόψη ότι το κράτος θα μπορεί να ασκήσει τα warrants μετά από δύο χρόνια από την ΑΜΚ το πρώτο μέρισμα δεν αναμένεται πριν από το 2023. Από την άλλη πλευρά, στα θετικά πρέπει να προσμετρηθεί το γεγονός ότι η αραίωση (dilution) των μετόχων κατά μόλις 10,3% επί του συνόλου των μετοχών, μετά και την πλήρη άσκηση των warrants, είναι μία ικανοποιητική αναλογία τηρουμένων των 120 εκατ. ευρώ που θα εισπράξει. Τέλος, η Aegean Airlines αποτελεί μία από τις ελάχιστες εισηγμένες στο Χ.Α. όπου μπορεί κανείς να επενδύσει εφόσον εκτιμά ότι η κρίση της πανδημίας έχει αφήσει τα χειρότερα πίσω της και ο τουρισμός από εδώ και ύστερα θα βρεθεί σε ανοδική τροχιά.
 

πιν
πιν


OTE: Μέρισμα σημαντικά υψηλότερο του αναμενομένου

Τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ για το 2020 ήταν λίγο πολύ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε 1,3% καθώς η πιο ισχυρή Ελλάδα (-0,1%) αντιστάθμισε την πιο αδύναμη Ρουμανία (-9,2%). Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) υποχώρησε 0,5% καθώς διαμορφώθηκε στα 1,223 δισ. ευρώ για το 12μηνο του 2020 οδηγούμενη κυρίως από την επιτυχημένη εμπορική πολιτική αλλά και τη συνεχιζόμενη περικοπή κόστους. Το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε οριακά στο 37,5% έναντι 37,2%, ήτοι αύξηση 31 μ.β.

pin


Στα θετικά, πρέπει να συμπεριληφθεί το γεγονός ότι η αμοιβή των μετόχων ήταν ισχυρότερη του αναμενομένου αλλά και των αρχικών εκτιμήσεων της διοίκησης καθώς διαμορφώθηκε στα 480 εκατ. ευρώ (400 εκατ. ευρώ αρχικές εκτιμήσεις). Έτσι το μέρισμα σε μετρητά για τη χρήση του 2020 θα ανέλθει σε 312 εκατ. ευρώ περίπου (0,68 ευρώ ανά μετοχή) ενώ τα υπόλοιπα 168 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά ιδίων μετοχών. Επιπλέον αναμένουμε ο ΟΤΕ να διανείμει μέρισμα 0,3 – 0,4 ευρώ ανά μετοχή προς το τέλος του έτους αφού ολοκληρωθεί η πώληση των ρουμανικών δραστηριοτήτων σταθερής τηλεφωνίας. Έτσι η συνολική μερισματική απόδοση εκτιμάται σε 8,5%! 

Για το 2021, οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε 480 εκατ. ευρώ περίπου, αποτελώντας και τη συνολική αμοιβή προς τους μετόχους (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), ήτοι αύξηση 20% σε σύγκριση με το 2020.

Η απόδοση της ΔΕΗ άγγιξε το +20% έναντι -2% του ΓΔΤ το α’ δίμηνο 

Με κέρδη 5,73% έκλεισε ο Γ.Δ. για τον Φεβρουάριο με την απόδοση από την αρχή του έτους ωστόσο να παραμένει σε αρνητικό έδαφος καθώς διαμορφώθηκε στο -2,05%. Η απόδοση του FTSE Large Cap διαμορφώθηκε στο +6,19% για τον Φεβρουάριο, ενώ χαρακτηριστικό του κλίματος που επικράτησε, μόλις 6 μετοχές κατέγραψαν απώλειες. Τις υψηλότερες αποδόσεις σημείωσαν οι Aegean Airilines (+27,8%), ΔΕΗ (+26%) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+18,5%) ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι Τράπεζα Πειραιώς (-14,6%), ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (-13,9%) και Τιτάν (-3,3%). Σε επίπεδο δεικτών, ο δείκτης πρώτων υλών ενισχύθηκε 14,2%, στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο δείκτης ταξιδιών και αναψυχής +11%, ενώ στην τρίτη θέση ο δείκτης τροφίμων και ποτών με +7,37%. Μοναδικός δείκτης που κινήθηκε αρνητικά ήταν αυτός του πετρελαίου και αερίου με -0,72%. Στο δίμηνο την καλύτερη απόδοση σημείωσαν οι ΔΕΗ (+19,8%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+7,9%) και Μυτιληναίος (+7,1%) ενώ την τριάδα των χειρότερων αποδόσεων αποτέλεσαν οι Τράπεζα Πειραιώς (-40,8%), Ελλάκτωρ (-19,5%) και Alpha Bank (-13,5%). Τέλος, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Χ.Α. διαμορφώθηκε στα 58 εκατ. ευρώ, συρρικνωμένος κατά 10,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο και 33% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020.

Ατζέντα (09/03 – 14/03)

Αύριο Τετάρτη αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου/12μήνου 2020 η Eurobank μετά τη λήξη της συνεδρίασης ενώ στις 18:30 θα ακολουθήσει η ενημέρωση των αναλυτών. Την ίδια ημέρα η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία έχει προγραμματίσει την εξ αναβολής τακτική Γ.Σ., ενώ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (Ιανουάριο) και τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Φεβρουάριο. Την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει το δείκτη οικοδομικής δραστηριότητας για το Δεκέμβριο του 2020. Την Παρασκευή έχει προγραμματίσει την έκτακτη Γ.Σ. η Aegean Airlines με κύριο θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνεται το ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το δ’ τρίμηνο του 2020 ενώ λίγο αργότερα η EIA (αμερικανική αρχή για τη διαχείριση και πληροφόρηση στον τομέα της ενέργειας) ανακοινώνει τις προβλέψεις έως το τέλος του επόμενου έτους για την κατανάλωση, την προσφορά, τις συναλλαγές και τις τιμές όλων των βασικών τύπων καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά.). Την Τετάρτη ανακοινώνεται τόσο στην Κίνα όσο και στις ΗΠΑ ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Φεβρουάριο, ενώ το απόγευμα η Fed ανακοινώνει τον μηνιαίο προϋπολογισμό όπου θα φανεί πως έχει επηρεάσει τον ισολογισμό της η στήριξη της οικονομίας λόγω της πανδημίας. Την Πέμπτη είναι η σειρά του OPEC να ανακοινώσει τις προβλέψεις του για το πετρέλαιο για το επόμενο έτος ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια της Ευρωζώνης καθώς και τις εκτιμήσεις της για την ευρωπαϊκή οικονομία. Την ίδια ημέρα με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση των κενών θέσεων εργασίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου στις ΗΠΑ. Την Παρασκευή ανακοινώνεται ο  δείκτης τιμών καταναλωτή στη Γερμανία για τον Φεβρουάριο, ενώ το απόγευμα της ίδια ημέρας ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον ίδιο μήνα. Πιο αργά το απόγευμα της Παρασκευής ανακοινώνεται από το πανεπιστήμιο του Michigan ο δείκτης πληθωριστικών και καταναλωτικών προσδοκιών για τον μήνα Μάρτιο στις ΗΠΑ.

** Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

*** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Κεφάλαιο”