Ο όμιλος Αir France-KLM και οι εταιρείες του συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να ελαττώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα στα πλαίσια μιας διαφανούς και υπεύθυνης προσέγγισης στις προκλήσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Σήμερα, ο Όμιλος δεσμεύεται να επικυρώσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 στον ανεξάρτητο οργανισμό αναφοράς SBTi, που ιδρύθηκε από το CDP (Carbon Disclosure Project), το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και την WWF.

Το SBTi αξιολογεί και ελέγχει τους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 των εταιρειών βάσει μιας επιστημονικής προσέγγισης και κριτηρίων. Διασφαλίζοντας ότι οι στόχοι είναι σύμφωνοι με την Συμφωνία του Παρισιού.

Η δεσμευτική επιστολή που υπογράφηκε σήμερα με την SBTi τοποθετεί τον Όμιλο Air France-KLM και τις αεροπορικές του στην τροχιά που καθορίζει η παρούσα Συμφωνία, η οποία στοχεύει να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά τουλάχιστον 2°C.

Η Air France-KLM είναι ένας από τους πρώτους ευρωπαϊκούς ομίλους αεροπορικών εταιριών, που επικυρώθηκε από την SBTi η τροχιά απαλλαγής από τον άνθρακα.

Το νέο αυτό σημαντικό βήμα στην στρατηγική του Ομίλου σε ότι αφορά στην απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα έρχεται να συμπληρώσει τον στόχο για μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

“Η κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας σήμερα, δήλωσε ο Benjamin Smith, CEO του Ομίλου Air France-KLM.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο και τις εταιρείες του προσπαθούν για πολλά χρόνια για να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, αλλά τώρα πρέπει να επιταχύνουμε την μετάβασή μας προς πιο βιώσιμες αερομεταφορές.

Η δέσμευση SBTi αποδεικνύει την απόφασή μας να το πετύχουμε, τοποθετώντας την τροχιά μείωσης των εκπομπών μας σε ένα επιστημονικά αδιαμφισβήτητο και απαιτητικό πλαίσιο.

Υπογράφουμε αυτή τη δέσμευση γιατί είμαστε βέβαιοι για την ικανότητά μας να φτάσουμε σε αυτή τη μετάβαση συλλογικά, μαζί με τους ανθρώπους μας, του πελάτες μας και τους συνεργάτες μας”.

Η τροχιά απαλλαγής από τον άνθρακα

Η τροχιά απαλλαγής από τον άνθρακα για τον Όμιλο Air France-KLM βασίζεται στα εξής:

 • Ένα φιλόδοξο πλάνο ανανέωσης του στόλου των εταιρειών του Ομίλου με αεροσκάφη νέας γενιάς που εκπέμπουν 20 έως 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα.
  Μεταξύ του 2019 και του 2021, ο Όμιλος επένδυσε 2,5 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου.
 • Χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF). Αυτά τα μη ορυκτά καύσιμα παράγονται από βιομηχανικά ή οικιακά απόβλητα σε κυκλική οικονομία και δεν ανταγωνίζονται την ανθρώινη τροφική αλυσίδα.
  Η Air France και η KLM είναι πρωτοπόροι στη χρήση αυτών των καυσίμων τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή των μεταφορών από τον άνθρακα καθώς μειώνουν τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου κατά 80% κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής.
  Σήμερα ο Όμιλος εργάζεται προς την κατεύθυνση να γίνουν τα καύσιμα αυτά πιο προσβάσιμα από πλευράς ποσότητα και τιμής, δημιουργώντας μια πραγματικά βιώσιμη βιομηχανία καυσίμων στην Ευρώπη.
 • Προσπάθεια για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, ευνοώντας περισσότερο τα απ΄ ευθείας δρομολόγια και εφαρμόζοντας διαδικασίες που περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμου (ελαφρύτερα αεροσκάφη, τροχοδρόμηση σε έναν κινητήρα, συνεχιζόμενη καθοδική πορεία).
  Η Air France και η KLM έχουν θέσει ως στόχο τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα στις χερσαίες επιχειρήσεις έως το 2030.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος Air France-KLM παρακινεί όλο τον κλάδο και δεσμεύεται να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για τον σχεδιασμό και την συντήρηση αεροσκαφών, των μηχανών και των συνθετικών καυσίμων, που θα οδηγήσουν σταδιακά σε αερομεταφορές απαλλαγμένες από άνθρακα.

Πηγή: tourismtoday.gr