Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προσωρινά τους κανόνες για την υποχρεωτική χρήση («use it or lose it») των χρονοθυρίδων («slots») των αεροπορικών εταιρειών τον Μάρτιο του 2020, ώστε να μη χρειάζεται να πραγματοποιούνται πτήσεις, με κενά αεροπλάνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας («πτήσεις – φαντάσματα»).

Αυτό επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες να διατηρήσουν τις χρονοθυρίδες τους και την επόμενη σεζόν, χωρίς να χρησιμοποιούν τους προγραμματισμένους χρόνους απογείωσης και προσγείωσης. Αυτή η εξαίρεση λήγει στις 27 Μαρτίου 2021.

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι χρονοθυρίδες στο μέλλον, καθώς οι τελευταίες προβλέψεις του Eurocontrol δείχνουν ότι η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να περιοριστεί κατά 50% περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το Κοινοβούλιο παρουσίασε σχέδιο για την επιστροφή σε μια κανονική εφαρμογή του κανόνα περί υποχρεωτική χρήσης.

Μετά την σημερινή επικαιροποίηση των κανόνων αυτών (με 683 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές), οι αεροπορικές εταιρείες θα χρειάζεται να χρησιμοποιούν μόνο το 50% των προγραμματισμένων χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης για τη θερινή περίοδο του 2021 (αντί του 80% που απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες) προκειμένου να τις διατηρήσουν στην επόμενη περίοδο.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ισχύ των νέων κανόνων και σε μελλοντικές σεζόν και να προσαρμόσει το ελάχιστο ποσοστό χρησιμοποίησης μεταξύ 30% και 70%.

Αυτό θα της επιτρέψει να αντιδρά γρήγορα στα μεταβαλλόμενα επίπεδα εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Σε χρόνο ρεκόρ, καταφέραμε να επικαιροποιήσουμε πολύπλοκους αλλά εξαιρετικά στρατηγικά σημαντικούς κανόνες για τον τομέα των αερομεταφορών, ο οποίος ήταν ένας από τους πλέον πληγέντες από την πανδημία.

Δίνοντας τη δέουσα προσοχή, καταλήξαμε σε ισορροπία μεταξύ της εισαγωγής κάποιου ανταγωνισμού στην αγορά των χρονοθυρίδων και της ανάγκης προστασίας ενός τομέα που νοσεί», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Dominique Riquet (Renew, Γαλλία).

Ισχύς των πιστοποιητικών

Με 647 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 19 αποχές, το Κοινοβούλιο παρέτεινε επίσης τους κανόνες σχετικά με την ισχύ ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγγράφων από περιοδικούς ελέγχους και υποχρεωτική κατάρτιση, που απαιτούνται συνήθως στον τομέα των μεταφορών βάσει 15 διαφορετικών κανόνων της ΕΕ.

Δεδομένων των αυστηρών υγειονομικών περιορισμών που βρίσκονται σε ισχύ, παραμένει δύσκολο να ανανεωθεί μια άδεια οδήγησης, να πραγματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος ενός αυτοκινήτου ή να επανεξεταστεί η ασφάλεια ενός λιμένα.

Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν στα εν λόγω έγγραφα να παραμείνουν σε ισχύ για δέκα επιπλέον μήνες, εάν η ημερομηνία λήξης τους είναι μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν να εξαιρεθούν από αυτές τις παρεκκλίσεις. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, θα πρέπει να αποδέχονται πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη και των οποίων η διάρκεια έχει παραταθεί.

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έφτασαν σε ανεπίσημη συμφωνία πριν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία.

Με το Κοινοβούλιο να έχει δώσει «πράσινο φως» στους κανόνες, θα πρέπει να τους εγκρίνει και το Συμβούλιο, ώστε να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Πηγή: metaforespress.gr