Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αρμενία υπέγραψαν συμφωνία κοινού αεροπορικού χώρου, η οποία βασίζεται σε κοινά υψηλά πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας, προστασίας από έκνομες ενέργειες και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Η υπογραφή διανοίγει νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες στην Αρμενία και την ΕΕ.

Μεταξύ άλλων, οι ωφέλειες από τη συμφωνία περιλαμβάνουν νέες ευκαιρίες αεροπορικών μεταφορών, αμεσότερες συνδέσεις, καθώς και οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές:

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ θα μπορούν να εκτελούν απευθείας πτήσεις από οπουδήποτε στην ΕΕ προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο στην Αρμενία και το ίδιο θα ισχύει και για τις αρμενικές αεροπορικές εταιρείες.

Όλα τα όρια και οι περιορισμοί στις πτήσεις μεταξύ Αρμενίας και ΕΕ θα αρθούν, οι δε διατάξεις για τον ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό θα εγγυώνται ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Η συμφωνία θα διευκολύνει τις διαπροσωπικές επαφές και θα διευρύνει τις εμπορικές ευκαιρίες και το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας. Επίσης, θα αποτελέσει πολύτιμο μέσο για την εφαρμογή της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αρμενίας.

Η Επίτροπος κ. Αντίνα Βαλεάν, αρμόδια για την κινητικότητα και τις μεταφορές, δήλωσε:

«Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα θα επιτρέψει στην ΕΕ και την Αρμενία να ενισχύσουν τις σχέσεις τους στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μέσω της σταδιακής ολοκλήρωσης της αγοράς. Αποτελεί βασικό εφαλτήριο της στρατηγικής μας για την επίτευξη στενότερης συνεργασίας με τους γείτονές μας. Η συμφωνία θα δώσει περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές στους πολίτες, νέες ευκαιρίες στον κλάδο των αερομεταφορών, καθώς και καλύτερη συνδεσιμότητα, με νέες διαδρομές και προορισμούς προς όφελος των καταναλωτών, του τουριστικού τομέα και των διαπροσωπικών επαφών.»

Ο κοινός αεροπορικός χώρος (ΚΑΧ) έχει ως στόχο το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της, παράλληλα με την κανονιστική σύγκλιση μέσω της σταδιακής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές.

Το αποτέλεσμα θα είναι νέες ευκαιρίες για τους φορείς εκμετάλλευσης και περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές. Το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και η κανονιστική σύγκλιση συντελούνται παράλληλα, ώστε να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και η εφαρμογή κοινών υψηλών προτύπων ασφάλειας και προστασίας, καθώς και περιβαλλοντικών και άλλων προτύπων.

Πηγή: tourismtoday.gr