Καλό Πάσχα και Χρόνια πολλά σε όλους, από εμάς στον επιστημονικό ιστότοπο aviationlife.gr και Western Crete Aviation Observatory – WCAO!

Happy Easter everyone from all of us at aviationlife.gr and WCAO!