Από όλους εμάς στον επιστημονικό ιστότοπο aviationlife.gr και το Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Δυτικής Κρήτης (Western Crete Aviation Observatory – WCAO), να έχετε ένα καλό και ευλογημένο Πάσχα με υγεία

Καλή Ανάσταση!