Η Επιτροπή εγκρίνει εκ νέου τα ολλανδικά σχέδια παροχής επείγουσας στήριξης ρευστότητας 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην KLM. Αυτή η βοήθεια είχε κριθεί παράνομη από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ μετά από καταγγελία της Ryanair.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ολλανδικό μέτρο ενίσχυσης 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποτελείται από κρατική εγγύηση δανείων και κρατικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης στην KLM για την παροχή επείγουσας ρευστότητας στην εταιρεία στο πλαίσιο της επιδημίας του κορωνοϊού. Τα μέτρα εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager , υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η KLM παίζει βασικό ρόλο για την ολλανδική οικονομία όσον αφορά την απασχόληση και την αεροπορική συνδεσιμότητα. Η κρίση έπληξε ιδιαίτερα τον αεροπορικό τομέα. Αυτή η κρατική εγγύηση 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και το κρατικό δάνειο θα παρέχουν στην KLM τη ρευστότητα που χρειάζεται επειγόντως για να αντέξει τον αντίκτυπο της επιδημίας. Οι Κάτω Χώρες επέβαλαν ορισμένους όρους στο μέτρο ενίσχυσης όσον αφορά την κατανομή κερδών, τις συνθήκες εργασίας και τη βιωσιμότητα. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να σχεδιάζουν μέτρα σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής τους και τους κανόνες της ΕΕ. ”

Το ολλανδικό μέτρο στήριξης στην KLM
Η KLM είναι μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία δικτύου που λειτουργεί στις Κάτω Χώρες. Είναι μέρος του ομίλου Air France-KLM, στο οποίο συμμετέχει το ολλανδικό κράτος. Η KLM είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιωτικός εργοδότης της Ολλανδίας με περισσότερους από 36.600 υπαλλήλους. Η KLM είναι επίσης μια πολύ σημαντική εταιρεία για την ολλανδική οικονομία, καθώς διασφαλίζει τη σύνδεση των Κάτω Χωρών με πολλούς προορισμούς στην Ευρώπη, με τις ολλανδικές περιοχές στο εξωτερικό και τον υπόλοιπο κόσμο. Από την έναρξη της επιδημίας, η KLM διαδραμάτισε επίσης ουσιαστικό ρόλο στον επαναπατρισμό των πολιτών και στη μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού.

Ως αποτέλεσμα της επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών που εισήγαγαν οι Κάτω Χώρες και πολλές χώρες προορισμού για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η KLM υπέστη σημαντική μείωση των υπηρεσιών της, η οποία είχε ως αποτέλεσμα υψηλές απώλειες λειτουργίας.

Από τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, από τις αρχές Ιουνίου 2020, η εναέρια κυκλοφορία επιβατών ανακάμπτει αργά. Η KLM δεν διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει την άνοδο των δραστηριοτήτων της. Επομένως, η υποστήριξη από το ολλανδικό κράτος είναι απαραίτητη για την απόκτηση ζωτικής ρευστότητας για να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη περίοδο. Οι Κάτω Χώρες έχουν επίσης αποδείξει ότι όλα τα άλλα πιθανά μέσα για την απόκτηση ρευστότητας στις αγορές έχουν ήδη διερευνηθεί και εξαντληθεί.

Οι Κάτω Χώρες κοινοποίησαν στην Επιτροπή, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα μέτρο ενίσχυσης στην KLM για να επιτρέψει στην εταιρεία να μετριάσει τις αρνητικές συνέπειες της επιδημίας. Το μέτρο, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα έχει τη μορφή: (i) κρατικής εγγύησης για δάνεια που παρέχονται από κοινοπραξία τραπεζών και (ii) μειωμένου δανείου προς την εταιρεία από το ολλανδικό κράτος.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κρατική εγγύηση είναι σύμφωνη με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο : (i) το ασφάλιστρο εγγύησης είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου, αυξάνοντας με την πάροδο του χρόνου για να ενθαρρύνει την πρόωρη απόδοση, θα χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, (iii) το δάνειο που υποστηρίζεται από την εγγύηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι κάτω από τα όρια του προσωρινού πλαισίου, (iv) η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 6 έτη και δεν θα καλύπτει περισσότερα άνω του 90% του δανείου που υποστηρίζεται από μια τέτοια εγγύηση, και (v) Η KLM δεν αντιμετώπιζε δυσκολίες στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή διασφαλίσεις για να διασφαλιστεί ότι το πλεονέκτημα μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στον δικαιούχο.

Όσον αφορά το κρατικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης , η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο αυτό είναι επίσης σύμφωνο με το Προσωρινό Πλαίσιο: το δάνειο θα χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, (iii) το ποσό του δανείου είναι κάτω από τα όρια του Προσωρινού Πλαισίου, (iv) η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι 5,5 έτη και (v) η KLM δεν αντιμετώπιζε δυσκολίες στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ή πριν.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ολλανδικό μέτρο θα συμβάλει στη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων στις Κάτω Χώρες. Είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Πηγή: tourismtoday.gr