Την έναρξη της Μεθοδολογίας Υπολογισμού CO2 της Συνιστώμενης Πρακτικής ανά επιβάτη, ανακοίνωσε η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA).

Η Μεθοδολογία της IATA, χρησιμοποιώντας επαληθευμένα επιχειρησιακά δεδομένα αεροπορικής εταιρείας, παρέχει την πιο ακριβή μεθοδολογία υπολογισμού για τον κλάδο για την ποσοτικοποίηση των εκπομπών CO2 ανά επιβάτη για μια συγκεκριμένη πτήση.

Καθώς οι ταξιδιώτες, οι διαχειριστές εταιρικών ταξιδιών και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες απαιτούν ολοένα και περισσότερο ακριβείς πληροφορίες για τις εκπομπές CO2 πτήσεων, μια ακριβής και τυποποιημένη μεθοδολογία υπολογισμού είναι κρίσιμη.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον εταιρικό τομέα όπου απαιτούνται τέτοιοι υπολογισμοί για την υποστήριξη των εθελοντικών στόχων μείωσης των εκπομπών.

«Οι αεροπορικές εταιρείες συνεργάστηκαν μέσω της IATA για να αναπτύξουν μια ακριβή και διαφανή μεθοδολογία χρησιμοποιώντας επαληθευμένα επιχειρησιακά δεδομένα αεροπορικών εταιρειών, δήλωσε ο Willie Walsh Γενικός Διευθυντής της IATA.

Αυτό παρέχει τον πιο ακριβή υπολογισμό του CO2 σε οργανισμούς και ιδιώτες ώστε να κάνουν ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τη βιώσιμη πτήση. Αυτό περιλαμβάνει αποφάσεις για επενδύσεις σε εθελοντική αντιστάθμιση άνθρακα ή χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF)».

Οι παράγοντες της Μεθοδολογία IATA

  • Οδηγίες για τη μέτρηση των καυσίμων, ευθυγραμμισμένες με το Σχέδιο Αντιστάθμισης και Μείωσης Ανθρακών για τη Διεθνή Αεροπορία (CORSIA).
  • Σαφώς καθορισμένο πεδίο για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 σε σχέση με τις πτητικές δραστηριότητες των αεροπορικών εταιρειών.
  • Καθοδήγηση σχετικά με τις εκπομπές που δεν σχετίζονται με το CO2 και τον Δείκτη Αναγκαστικής Ακτινοβολίας (RFI).
  • Αρχή υπολογισμού με βάση το βάρος: κατανομή των εκπομπών CO2 από επιβάτες και φορτίο κοιλίας.
  • Οδηγίες για το βάρος των επιβατών, χρησιμοποιώντας το πραγματικό και το τυπικό βάρος.
  • Συντελεστής εκπομπών για τη μετατροπή της κατανάλωσης καυσίμου αεριωθουμένων σε CO2, πλήρως ευθυγραμμισμένος με το CORSIA.
  • Στάθμιση κατηγορίας καμπίνας και πολλαπλασιαστές που αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές διαμορφώσεις καμπίνας των αεροπορικών εταιρειών.
  • Καθοδήγηση σχετικά με τις αντισταθμίσεις SAF και άνθρακα ως μέρος του υπολογισμού του CO2.

«Η πληθώρα των μεθοδολογιών υπολογισμού του άνθρακα με διαφορετικά αποτελέσματα δημιουργεί σύγχυση και μειώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, υπογραμμίζει ο Willie Walsh.

Η αεροπορία έχει δεσμευτεί να επιτύχει το καθαρό μηδέν έως το 2050. Δημιουργώντας ένα αποδεκτό βιομηχανικό πρότυπο για τον υπολογισμό των εκπομπών άνθρακα των αερομεταφορών, παρέχουμε ουσιαστική υποστήριξη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Μεθοδολογία Υπολογισμού Επιβατών CO2 της IATA είναι το πιο έγκυρο εργαλείο και είναι έτοιμο να το υιοθετήσουν οι αεροπορικές εταιρείες, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι επιβάτες».