Μια ολοκληρωμένη έκθεση για να βοηθήσει τα στελέχη των αεροδρομίων στην ολιστική στρατηγική βιωσιμότητας, δημοσίευσε το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI World).

Τα αεροδρόμια ήδη εργάζονται για την ευθυγράμμιση των τοπικών τους πρωτοβουλιών με κοινά διεθνή θέματα και στόχους.

Τι παρέχει στα αεροδρόμια το ACI World Sustainability Strategy

Το ACI World Sustainability Strategy, το οποίο βασίζεται στις στρατηγικές βιωσιμότητας του ACI EUROPE για τα αεροδρόμια, παρέχει:

  • Επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η βιώσιμη αεροπορία μπορεί να συμβάλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
  • Επισκόπηση της πιο σχετικής και κοινώς αναφερόμενης βιωσιμότητας υλικού Θέματα.

Ποια θέματα καλύπτονται

Με βάση την αυστηρή συλλογή δεδομένων από περισσότερα από 80 αεροδρόμια παγκοσμίως, τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

  • Ποιότητα των υπηρεσιών.
  • Ανάπτυξη υποδομής.
  • Ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία.

«Ενώ η αειφορία είναι ένα θέμα που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τοπικά ζητήματα, έχουν προκύψει επίσης παγκόσμια ζητήματα. Όπως η κλιματική αλλαγή και οι παγκόσμιες τάσεις που σχετίζονται με τις αναφορές Περιβάλλοντος, Κοινωνικής και Διακυβέρνησης (ESG), δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ACI World Luis Felipe de Oliveira.

Η χρηματοοικονομική κοινότητα ζητά περισσότερη ομοιομορφία και εναρμόνιση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφέρουν τη βιωσιμότητα.

Η μεγαλύτερη συνέπεια θα διευκόλυνε την ασφαλή λήψη αποφάσεων. Θα μείωνε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για τη βιωσιμότητα.
Θα διευκόλυνε την κατανομή χρηματοδότησης και επενδύσεων που απαιτούν κριτήρια βιωσιμότητας.

Τα αεροδρόμια πρέπει να είναι έτοιμα για την εφαρμογή τοπικών πρωτοβουλιών που μπορούν να μεταφραστούν σε διεθνές επίπεδο σε κοινά θέματα και στόχους βιωσιμότητας.

Πιστεύουμε ότι το World Sustainability Strategy του ACI, θα βοηθήσει σε αυτό το θέμα».

Πηγή: tourismtoday.gr