Ο γαλλικός αερομεταφορέας, βραβεύτηκε με 4 αστέρια COVID-19 Airline Safety Rating της Skytrax

Η αεροπορική εταιρεία έχει πλέον πιστοποιηθεί με το “Covid-19 Airline Safety Rating” μετά τον έλεγχο που διενήργησε ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης αεροπορικών μεταφορών Skytrax.

Αυτός ο έλεγχος, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 σε πολλές πτήσεις μεσαίας και μεγάλης απόστασης της Air France, αξιολογεί τα πρωτόκολλα ασφάλειας των αεροπορικών εταιρειών, κυρίως την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής που εφαρμόζονται για την προστασία των πελατών και του προσωπικού από το Covid-19. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης στο αεροδρόμιο και στο αεροσκάφος, ειδικές πινακίδες σήμανσης και δαπέδου, συστάσεις φυσικής απόστασης, υποχρεωτική χρήση μάσκας και παροχή απολυμαντικού χεριών.

Η Air France, αφού αποκτήσει βαθμολογία 4 αστέρων, κάνει ήδη βελτιώσεις με σκοπό να αποκτήσει βαθμολογία 5 αστέρων και να επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία ασφάλειας αεροπορικής εταιρείας Covid-19.

aviationlife.gr

Photo by Airbus