Ως μέρος του προγράμματος ανοικοδόμησης της Finnair , η εταιρεία ολοκλήρωσε τη χρηματοδοτική μίσθωση για την επόμενη παράδοση αεροσκαφών Α350, με την JLPS Holding Ireland Limited ως εκμισθωτή και μισθωτή.

H Finnair θα εκχωρήσει την αγορά του αεροσκάφους Airbus A350 σε τρίτο μέρος και στη συνέχεια θα το εκμισθώσει για τη δική του λειτουργία. Το αεροσκάφος αναμένεται να παραδοθεί στη Finnair το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Η περίοδος λειτουργικής μίσθωσης είναι τουλάχιστον 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου αποθήκευσης που αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ταυτόχρονα με την πώληση του αεροσκάφους.

Η συνολική θετική επίδραση σε μετρητά του διακανονισμού για τη Finnair το 2021-2022 υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε σύγκριση με μια κατάσταση στην οποία το αεροσκάφος είχε αγοραστεί και ανήκει στη Finnair.

Η Finnair έχει παραγγείλει συνολικά 19 νέα αεροσκάφη A350-900 XWB από την Airbus, από τα οποία 16 έχουν παραδοθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Το σχετικό αεροσκάφος θα είναι το 17ο. Τα υπόλοιπα δύο αεροσκάφη Α350 αναμένεται να παραδοθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η Finnair ενώνει τις δυνάμεις της με τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας Fintraffic ANS για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Επίσης, ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Finnair και της Φινλανδίας Fintraffic ANS έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εμπορικής αεροπορίας.

Στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας, η Finnair θα κοινοποιήσει δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου με την Fintraffic ANS και τα μέρη θα εξερευνήσουν από κοινού πώς να υποστηρίξουν τις αεροπορικές εταιρείες στην προσπάθειά τους να μειώσουν και να επιτύχουν νέους στόχους χαμηλότερων εκπομπών.

Ως μέρος της κορυφαίας δέσμευσής της για τη βιωσιμότητα, η Finnair δεσμεύεται να μειώσει κατά το ήμισυ τις καθαρές εκπομπές CO2 έως το τέλος του 2025 και να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα το 2045.

Aviationlife.gr με πληροφορίες από tourismtoday