Η Qatar Airways και η Airbus είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι κατέληξαν καταλήξουν «φιλικό διακανονισμό» και σε αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση σε σχέση με τη νομική τους διαφορά για την επιφανειακή υποβάθμιση της παραγγελίας των A350 και την καθήλωση αυτών.

Επισκευαστικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και τα δύο μέρη αναμένουν με ανυπομονησία τη στιγμή που θα ενταχθούν πάλι σε υπηρεσία.

Οι λεπτομέρειες του διακανονισμού είναι εμπιστευτικές και τα μέρη θα προχωρήσουν πλέον, σε διακοπή των νομικών αξιώσεων τους.

Η συμφωνία διακανονισμού δεν αποτελεί αποδοχή ευθύνης για κανένα από τα μέρη και θα επιτρέψει στην Qatar Airways και στην Airbus να προχωρήσουν τη συνεργασία τους, ως εταίροι και πάλι.