Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς τα εν λόγω κράτη – μέλη δεν έχουν ορίσει «φορέα σωστής νοοτροπίας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 σημείο 12 του ευρωπαϊκού κανονισμού για την αναφορά, την ανάλυση και την παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014).

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν τέτοιο φορέα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στην πολιτική αεροπορία αναφέρει περιστατικά και ατυχήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δεν υφίσταται αδικαιολόγητες κυρώσεις από τον εργοδότη του ή από τις αρχές του κράτους – μέλους του.

Ο εν λόγω φορέας είναι επίσης αρμόδιος για την επανεξέταση του εσωτερικού κανονισμού των οργανισμών πολιτικής αεροπορίας που καθορίζουν την εφαρμογή των αρχών της «σωστής νοοτροπίας» στο εσωτερικό τους.

Τα εν λόγω κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή: metaforespress.gr