Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 ήταν ακόμη ορατές στα στοιχεία της κυκλοφορίας επιβατών τον Μάιο, και πάλι ένας ισχυρός μήνας για φορτίο.

Τον Μάιο, η Finnair μετέφερε 82.800 επιβάτες, που ήταν 210,4% περισσότερο από ό, τι τον Μάιο του 2020. O αντίκτυπος COVID-19 ήταν ήδη εμφανής, καθώς η Finnair λειτούργησε μόνο ένα ελάχιστο δίκτυο λόγω αυστηρών και εκτεταμένων ταξιδιωτικών περιορισμών.

Ο αριθμός των επιβατών τον Μάιο του 2021 ήταν 2,3% υψηλότερος από τον Απρίλιο του 2021.

Ο αντίκτυπος του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά αυστηρών ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από πολλές χώρες, επηρέασε ακόμη όλα τα στοιχεία της κίνησης των επιβατών.

Ήταν ορατό ειδικά στις μορφές του Βόρειου Ατλαντικού και της Ασίας. Η συνολική χωρητικότητα που μετρήθηκε στα Διαθέσιμα Χιλιόμετρα Καθίσματος (ASK) αυξήθηκε το Μάιο κατά 318,3% από έτος σε έτος, αλλά μειώθηκε κατά 0,6% από μήνα σε μήνα.

Η Finnair πραγματοποίησε 65 πτήσεις καθημερινά (περιλαμβάνονται μόνο για φορτίο), οι οποίες ήταν κατά μέσο όρο 80,6% περισσότερο από ό, τι τον Μάιο του 2020, αλλά 3,0% λιγότερο από ό, τι τον Απρίλιο του 2021.

Οι διαφορές μεταξύ των αριθμών χωρητικότητας σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020 εξηγούνται από το μεγαλύτερο μέσο στάδιο λειτουργίας πτήσης και από το μεγαλύτερο εύρος των αεροσκαφών που λειτουργούν.

Η επισκεψιμότητα της Finnair που μετρήθηκε σε Χιλιόμετρα Επιβατών (RPK) αυξήθηκε κατά 305,9% από έτος σε έτος και κατά 9,1% από μήνα σε μήνα. Ο συντελεστής φορτίου επιβατών (PLF) μειώθηκε κατά 0.

Η αύξηση της ASK τόσο στην Ασία όσο και στον Βόρειο Ατλαντικό ήταν 100,0% σε ετήσια βάση, καθώς δεν υπήρχαν σχετικές πτήσεις επιβατών τον Μάιο του 2020. Στην ευρωπαϊκή κίνηση, οι ASK αυξήθηκαν κατά 67,6%. Οι ASK στην εγχώρια κυκλοφορία αυξήθηκαν κατά 141,7%.

Τα RPK αυξήθηκαν στην κίνηση της Ασίας και του Βόρειου Ατλαντικού κατά 100,0% ετησίως, στην ευρωπαϊκή κίνηση κατά 193,8% και στην εγχώρια κυκλοφορία κατά 257,8%.

Το PLF ήταν 11,8% στην ασιατική κίνηση, αλλά υποστηρίχθηκε από τις ισχυρές λειτουργίες φορτίου και τον υψηλό συντελεστή φόρτωσης. Το PLF ήταν 22,7% στην κυκλοφορία του Βόρειου Ατλαντικού, 49,6% στην ευρωπαϊκή κυκλοφορία και 69,9% στην εσωτερική κυκλοφορία.

Ο αριθμός επιβατών αυξήθηκε στην ασιατική και Βόρεια Ατλαντική κίνηση κατά 100,0% σε ετήσια βάση, στην ευρωπαϊκή κυκλοφορία κατά 179,2% και στην εγχώρια κυκλοφορία κατά 239,6%.

Τον Μάιο, τα διαθέσιμα προγραμματισμένα φορτηγά τονοχιλιόμετρα αυξήθηκαν κατά 2.736,6% σε ετήσια βάση (μειώθηκαν κατά 4,6% σε μήνα) και τα προγραμματισμένα έσοδα τονοχιλιομέτρων φορτίου αυξήθηκαν κατά 6,145,3% (μειώθηκαν κατά 7,7% από μήνα σε μήνα ), και οι δύο λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 στις προγραμματισμένες πτήσεις, ιδίως στην κίνηση της Ασίας και του Βόρειου Ατλαντικού, τον Μάιο του 2020.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα τονοχιλιόμετρα που σχετίζονται με το φορτίο αυξήθηκαν μόνο κατά 43,4% από έτος σε έτος (μειώθηκαν κατά 15,3% από μήνα σε μήνα) και τα έσοδα τονοχιλιόμετρα αυξήθηκαν κατά 62,3% (μειώθηκαν κατά 16,2% από μήνα σε μήνα) καθώς και οι δύο περιλαμβάνουν και τις πτήσεις μόνο για φορτίο που εκτελούνται κυρίως μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, καθώς και Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Οι τόνοι μόνο για φορτίο μειώθηκαν κατά 1,4% από έτος σε έτος και κατά 19,0% από μήνα σε μήνα. Οι συνολικοί τόνοι φορτίου αυξήθηκαν κατά 53,6% από έτος σε έτος, αλλά μειώθηκαν κατά 14,6% από μήνα σε μήνα.

Η ζήτηση για τη χωρητικότητα φορτίου παρέμεινε ισχυρή, ειδικά στην ασιατική κυκλοφορία. Ως αποτέλεσμα, ο συντελεστής φόρτωσης φορτίου ήταν υψηλότερος από ό, τι την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τον Μάιο, το 94,9% όλων των πτήσεων της Finnair έφτασαν σύμφωνα με το πρόγραμμα (96,5%).

Πηγή: tourismtoday.gr