Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 ήταν ακόμη ορατός στα στοιχεία της κυκλοφορίας επιβατών του Μαρτίου της Finnair , ένας πολύ ισχυρός μήνας για φορτίο.

Τον Μάρτιο, η Finnair μετέφερε 86.300 επιβάτες, που ήταν 82,7% λιγότερο από ό, τι τον Μάρτιο του 2020, παρόλο που η επίδραση του COVID-19 ήταν ήδη ορατή. Ο αριθμός των επιβατών το Μάρτιο του 2021 ήταν 1,1% μικρότερος από τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο αντίκτυπος του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά αυστηρών ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από πολλές χώρες, επηρέασε ακόμη όλα τα στοιχεία της κίνησης των επιβατών.

Ήταν ορατό ειδικά στα στοιχεία του Βόρειου Ατλαντικού παρά τις πρώτες πτήσεις επιβατών από τον Ιούνιο του 2020.

Η συνολική χωρητικότητα που μετρήθηκε στα Διαθέσιμα Χιλιόμετρα Καθίσματος (ASK) μειώθηκε το Μάρτιο κατά 81,3% από έτος σε έτος. Η Finnair πραγματοποίησε 74 ημερήσιες πτήσεις (συμπεριλαμβανόμενες μόνο για φορτίο) που ήταν κατά μέσο όρο 34,6% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020.

Ο συντελεστής φορτίου επιβατών (PLF) μειώθηκε κατά 33,4% μονάδες σε 24,6%.

Η πτώση της ASK στην ασιατική κίνηση ήταν 78,7%. Η ικανότητα του Βόρειου Ατλαντικού μειώθηκε κατά 91,4%. Στην ευρωπαϊκή κυκλοφορία, οι ASK μειώθηκαν κατά 85,0%. Οι ASK στην εγχώρια κυκλοφορία μειώθηκαν κατά 65,3%.

Τα RPK μειώθηκαν στην ασιατική κίνηση κατά 96,4%, στην κίνηση του Βόρειου Ατλαντικού κατά 99,3%, στην ευρωπαϊκή κίνηση κατά 89,4% και στην εγχώρια κυκλοφορία κατά 59,6%.

Το PLF ήταν 9,9% στην ασιατική κίνηση, αλλά υποστηρίχθηκε από τις πολύ ισχυρές λειτουργίες φορτίου και τον υψηλό συντελεστή φόρτωσης. Το PLF ήταν 5,3% στην κυκλοφορία του Βόρειου Ατλαντικού, 39,6% στην ευρωπαϊκή κυκλοφορία και 58,9% στην εσωτερική κυκλοφορία.

Ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε στην ασιατική κίνηση κατά 96,2%, στην κίνηση του Βόρειου Ατλαντικού κατά 99,2%, στην ευρωπαϊκή κίνηση κατά 85,5% και στην εγχώρια κυκλοφορία κατά 65,1%.

aviationlife.gr με πληροφορίες από tourismtoday.gr