Τον εκσυγχρονισμό 13 κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Η δράση αφορά την επένδυση στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αναβάθμιση περιφερειακών αεροδρομίων, με έργα υποδομής (κανονισμοί της ΕΕ 1139/2018), που αποτελούν συμβατική υποχρέωση του κράτους, ύψους 107 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση αφορά τα 13 περιφερειακά αεροδρόμια και περιλαμβάνει:

(α) Σχεδιασμό, μελέτη και σχετικές άδειες για τους αεροδιαδρόμους,

(β) Κατασκευή (ανασχηματισμός) λωρίδων αεροδιαδρόμου,

(γ) Κατασκευή Περιοχής Ασφαλείας αεροδιαδρόμου,

(δ) Σηματοδότηση αεροδιαδρόμου,

(ε) Περιμετρική περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ,

(στ) Φωτισμός αεροδιαδρόμου.

Στόχος της δράσης είναι να ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις που το αφορούν για την προσαρμογή των αεροδρομίων στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να τονωθεί η περιφερειακή ανάπτυξη στις αντίστοιχες περιοχές, πολλές από τις οποίες είναι εμβληματικές πύλες εισόδου τουριστών και επισκεπτών.

Πηγή: metaforespress.gr