Οι νέες αερολιμενικές χρεώσεις στον αερολιμένα Βρυξελλών καθορίστηκαν για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Τα πιο θορυβώδη αεροσκάφη θα πληρώνουν έως και 20 φορές περισσότερο από τα πιο αθόρυβα από τον Απρίλιο του 2023 και μετά, ενώ οι χρεώσεις θα λαμβάνουν επίσης υπόψη τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου.

Στόχος είναι να δοθεί στις αεροπορικές εταιρείες ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να χρησιμοποιούν πιο σύγχρονα, πιο αθόρυβα και λιγότερο ρυπογόνα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Από την εισαγωγή μιας μεγαλύτερης περιβαλλοντικής συνιστώσας στα τέλη το 2016, το ποσοστό των πτήσεων που εκτελούνται από αεροσκάφη των πιο θορυβωδών κατηγοριών στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών έχει γίνει τρεις φορές μικρότερο, φθάνοντας σε ένα χαμηλό ποσοστό ρεκόρ 5% του συνολικού αριθμού των πτήσεων.

Ως φορέας εκμετάλλευσης του αερολιμένα, η Brussels Airport Company εισπράττει τέλη αερολιμένα για τη χρηματοδότηση των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων του αερολιμένα και την παροχή ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους επιβάτες.

Τα τέλη καθορίζονται για περίοδο πέντε ετών μετά από διαβούλευση με τις αεροπορικές εταιρείες και υπό την εποπτεία ανεξάρτητης οικονομικής ρυθμιστικής αρχής.
Τα νέα τιμολόγια καθορίστηκαν για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2023 έως τις 31 Μαρτίου 2028.

Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό πληθωρισμό και την αύξηση των ενεργειακών τιμών και τον αντίκτυπο αυτών στη βάση κόστους του αεροδρομίου, τα τιμολόγια αναπροσαρμόζονται κατά μέσο όρο κατά 11%. Επιπλέον, υπάρχει μια νέα δομή ναύλων με βάση τον θόρυβο και τις εκπομπές ρύπων.

Από το 2016, τα πιο αθόρυβα αεροσκάφη πλήρωναν ήδη έως και τρεις φορές λιγότερα από τα πιο θορυβώδη αεροσκάφη στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Με τις νέες τιμές, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών διαδραματίζει πρωτοποριακό ρόλο στην Ευρώπη στην περαιτέρω ενθάρρυνση της χρήσης πιο σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον αεροσκαφών.

Ο στόλος των αεροσκαφών που πετούν από και προς το αεροδρόμιο έχει ήδη εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με πιο σύγχρονα και συνεπώς πιο αθόρυβα και λιγότερο ρυπογόνα αεροσκάφη.
Τα διαφοροποιημένα αερολιμενικά τέλη έχουν παίξει ρόλο σε αυτή την εξέλιξη.

Τα αεροσκάφη χωρίζονται σε οκτώ κατηγορίες θορύβου. Οι πτήσεις που εκτελούνται από αεροσκάφη των τριών πιο θορυβωδών κατηγοριών στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, από 16% το 2016 σε μόλις 5% το 2022.

Επιπλέον, το μερίδιο των πτήσεων από αεροσκάφη στις τρεις πιο ήσυχες κατηγορίες έχει αυξηθεί από 20% το 2016 σε 31% το 2022. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα σχεδόν 1 στις 3 πτήσεις εκτελείται ήδη με τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη.

Πηγή: tourismtoday.gr