Ο επιστημονικός ιστότοπος έχει πλέον παρουσία με ιδιωτικά Group για έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και αναγνωστών.

LinkedIn Group: εδώ.

Facebook Group: εδώ.

Στα Group τόσο στο LinkedIn όσο και στο Facebook, θα αναρτώνται όλα τα άρθρα και οι αναλύσεις της ιστοσελίδας aviationlife.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ AVIATIONLIFE.GR

Η ιστοσελίδα aviationlife.gr είναι ένα εγχείρημα στον τομέα της επιστημονικής πληροφόρησης σε θέματα και εξελίξεις αεροπορικής βιομηχανίας, πολιτικής αεροπορίας και του τομέα των αερομεταφορών, με εστίαση στις επιχειρηματικές, οικονομικές και διοικητικές εξελίξεις του αεροπορικού κλάδου.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ακολουθεί επιστημονική προσέγγιση και περιλαμβάνει αναλύσεις, έρευνες, απόψεις και συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, κορυφαίων στελεχών, επιστημόνων και σχετικών ατόμων με τον αεροπορικό και τουριστικό τομέα της χώρας.