Την εφαρμογή ενός ισχυρού παγκόσμιου πλαισίου για να καταστεί δυνατή η απαλλαγή των αερομεταφορών από εκπομπές άνθρακα, επισημαίνει σε μήνυμα του ο Johan Lundgren, Διευθύνων Σύμβουλος της easyJet και Πρόεδρος των Αερογραμμών για την Ευρώπη εκ μέρους των εταίρων του Destination 2050 στο COP26.

“Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η αεροπορική βιομηχανία της Ευρώπης χάραξε μια πορεία για ουσιαστικές μειώσεις των εκπομπών CO2 έως το 2030 και έως το 2050, υπογραμμίζει.

Ο οδικός χάρτης προορισμού 2050 -εγκρίθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, κατασκευαστές αεροδιαστημικής και αεροπορική πάροχοι υπηρεσιών πλοήγησης- έχει ορίσει τις δεσμεύσεις μας για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές με σαφείς όρους:

Με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, βλέπει όλες τις πτήσεις εντός και αναχωρούντων από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΖΕΣ να πραγματοποιούν καθαρές μηδενικές εκπομπές CO2 έως το 2050.

Ο τομέας μας είναι από τη φύση του παγκόσμιος, επομένως ενθαρρύνουμε και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμα τους.

Παράλληλα με τα περιφερειακά μέτρα, θα πρέπει να δημιουργηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα ισχυρό παγκόσμιο πλαίσιο. Με στόχο να καταστεί δυνατή η απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα της αεροπορίας σε παγκόσμια κλίμακα. Και να ταιριάζει με τις φιλοδοξίες μας στην Ευρώπη.

Ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών της Ευρώπης υποστηρίζει και ενθαρρύνει την ευρύτερη υιοθέτηση φιλόδοξων στόχων απαλλαγής από τις εκπομπές και σχετικών μακροπρόθεσμων δράσεων από όλες τις χώρες και περιοχές.
Συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα συμφωνηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο στην επόμενη συνέλευση του ΔΟΠΑ το 2022”.

Σχετικά με το Destination 2050

Ο τομέας των αερομεταφορών της Ευρώπης συλλογικά θα πρωτοστατήσει στη μείωση των εκπομπών CO2 από τις αερομεταφορές έως το 2030 και το 2050, καθιστώντας τις πτήσεις πιο βιώσιμες μακροπρόθεσμα.

Τον Φεβρουάριο του 2021, οι αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια, οι κατασκευαστές αεροδιαστημικής και οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Ευρώπης παρουσίασαν ένα κοινό μακροπρόθεσμο όραμα μαζί με συγκεκριμένες λύσεις στην περίπλοκη πρόκληση της επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών CO2 από όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΖΕΣ έως το 2050.

Η ανεξάρτητη έκθεση του Royal Netherlands Aerospace Center (NLR) και της SEO Amsterdam Economics δείχνει πώς ένας συνδυασμός ενεργειών από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς -συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων- σε τέσσερις βασικούς τομείς θα μπορούσε να επιτύχει σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Αυτές περιλαμβάνουν, βελτιώσεις σε τεχνολογίες αεροσκαφών και κινητήρων (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών, ηλεκτρική πρόωση και υδρογόνο), χρησιμοποιώντας βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF).
Τόσο για πλατφόρμες σταθερών όσο και περιστροφικών πτερύγων, εφαρμόζοντας οικονομικά μέτρα. Καθώς και βελτιώσεις στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και στις λειτουργίες αεροσκαφών.

Πηγή: tourismtoday.gr