Ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που επιτρέπει στις εταιρείες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο μέλλον των βιώσιμων ταξιδιών, εγκαινίασε ο όμιλος Air France – KLM.

Οι εταιρικοί πελάτες των εταιρειών Air France και KLM μετά από τον υπολογισμό των εκπομπών CO₂ που σχετίζονται με το ταξίδι τους, θα είναι σε θέση να καθορίσουν μια ετήσια συνεισφορά που επιθυμούν να έχουν στο πρόγραμμα Corporate SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Όλες οι συνδρομές των εταιρειών Air France και KLM θα επενδυθούν στην προμήθεια και κατανάλωση SAF. Η κίνηση αυτή θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας βιώσιμης βιομηχανίας καυσίμων στις αερομεταφορές που θα εγγυάται τα ολοένα και πιο οικολογικά υπεύθυνα ταξίδια.

Επενδύοντας σε αυτό το εταιρικό πρόγραμμα, οι εταιρείες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην μείωση εκπομπών CO₂ και συμβάλλουν στην οικολογική μετάβαση των αερομεταφορών υποστηρίζοντας καινοτόμες λύσεις.

Βιώσιμα καύσιμα, θεμελιώδεις λύσεις για την μείωση εκπομπών CO₂

Για πολλά χρόνια, οι εταιρείες Air France και KLM συμμετέχουν σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων. Το 2011 οι δύο αεροπορικές εταιρείες ήταν από τις πρώτες που πραγματοποίησαν εμπορικές πτήσεις καταδεικνύοντας μια πιθανή εναλλακτική λύση έναντι των ορυκτών καυσίμων.

Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα μπορούν να παραχθούν σήμερα από χρησιμοποιημένα έλαια, από απόβλητα και δασικά υπολείμματα. Μπορούν να ενσωματωθούν στα καύσιμα των αεροσκαφών χωρίς τροποποίηση των κινητήρων, Η χρήση τους μπορεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά τουλάχιστον 85% σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα. Η βασική πρόκληση σήμερα είναι η ανάπτυξη της βιώσιμης βιομηχανίας στην οποία οι εταιρικοί πελάτες της Air France και KLM θα μπορούν να συμβάλουν με συγκεκριμένο τρόπο.

Σε μια εποχή που η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής πολλών εταιρειών, το πρόγραμμα Air France-KLM Corporate SAF προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών άνθρακα, στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους ταξιδιών.

«Οι εταιρείες Air France και KLM εργάζονται για πολλά χρόνια με στόχο να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα» δήλωσε  ο Henri de Peyrelongue, εκτελεστικός αντιπρόεδρος Εταιρικών Πωλήσεων για τον όμιλο Air France-KLM.

Όπως είπε, «το λανσάρισμα του προγράμματος Corporate SAF είναι μια επιπλέον απόδειξη για την δέσμευσή μας που οδηγεί σε συγκεκριμένες δράσεις. Μέσω της συνεισφοράς τους, οι εταιρικοί μας πελάτες θα είναι οι αυριανοί συνεργάτες στην ενεργειακή μετάβαση που θα συμβαδίζει πλήρως με την οικολογικά υπεύθυνη ταξιδιωτική πολιτική τους».

Πηγή: metaforepress.gr