Η παγκόσμια αεροπορική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία συνεχίζει να έχει σοβαρές συνέπειες για τους υπαλλήλους που εργάζονται στον αεροπορικό κλάδο. Ως αποτέλεσμα, η πιλοτική εκπαίδευση έχει επίσης επηρεαστεί σοβαρά από τις επιπτώσεις της κρίσης, καθώς η ανάγκη πρόσληψης έχει μειωθεί.

H Lufthansa αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη διακοπή που προκλήθηκε από την κρίση για να εκσυγχρονίσει ριζικά την υπάρχουσα εκπαίδευση στα εσωτερικά των σχολών πτήσεων.

Η αρχή της εκπαίδευσης ab-initio θα παραμείνει σε ισχύ, καθώς έχει αποδειχθεί επιτυχής εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, το λεγόμενο πλαίσιο «μοντέλο πανεπιστημιούπολης» θα παρέχει σύγχρονες, ψηφιακές μορφές εκπαίδευσης μαζί με νέες διαδικασίες επιλογής.

Αυτά θα επιτρέψουν περισσότερη εκπαίδευση βάσει των αναγκών για τις διάφορες αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου Lufthansa και θα λάβουν υπόψη την ευμετάβλητη ζήτηση στην εναέρια κυκλοφορία.

Η εκπαίδευση θα είναι συγκρίσιμη με ένα πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημίου με καθορισμένα πρότυπα προσόντων και κατάρτισης με αποτέλεσμα ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο πτυχίο.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι θα προσληφθούν ανάλογα με την κατάσταση ζήτησης των αντίστοιχων πτήσεων των διαφόρων αεροπορικών εταιρειών του Ομίλου Lufthansa.

Λόγω της τρέχουσας έλλειψης προοπτικών για καριέρα πιλότου εντός του Ομίλου Lufthansa, πέρυσι το τμήμα εκπαίδευσης του Ομίλου, Lufthansa Aviation Training (LAT), προσέφερε σε όλους τους μαθητές πτήσεων τη δυνατότητα να τερματίσουν την εκπαίδευσή τους χωρίς να επιβαρυνθούν με κανένα κόστος ή, εναλλακτικά, να συνεχίσουν εκπαίδευση σε άλλη σχολή πτήσεων.

Aviationlife.gr με πληροφορίες από tourismtoday