Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) αξιολόγησε 5,4 εκατομμύρια δολάρια σε αναβαλλόμενες αστικές κυρώσεις εναντίον της The Boeing Company για παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων απόδοσης βάσει συμφωνίας διακανονισμού του 2015.

Ο κατασκευαστής αεροσκαφών με έδρα το Σικάγο συμφώνησε επίσης να πληρώσει 1,21 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει δύο εκκρεμείς υποθέσεις επιβολής της FAA.

Σύμφωνα με τη συμφωνία του 2015, η Boeing δεσμεύθηκε να αλλάξει τις εσωτερικές της διαδικασίες για να βελτιώσει και να δώσει προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Η συμφωνία απαιτούσε από την εταιρεία να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους απόδοσης και εξουσιοδότησε την FAA να αξιολογήσει τις αναβαλλόμενες κυρώσεις εάν δεν το έπραξε.

Η FAA αξιολόγησε 5,4 εκατομμύρια δολάρια σε αναβαλλόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας του 2015, επειδή η Boeing έχασε ορισμένους από τους στόχους βελτίωσής της και επειδή ορισμένοι διευθυντές εταιρειών δεν έδωσαν προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FAA. Η συμφωνία του 2015 εμποδίζει την Boeing να υποβάλει ένσταση για την ποινή της FAA και η πενταετής διάρκεια αυτής της συμφωνίας έχει λήξει. Η Boeing πλήρωσε στο παρελθόν 12 εκατομμύρια δολάρια σε αστικές κυρώσεις ως αρχική προϋπόθεση της συμφωνίας του 2015. Οι όροι αυτής της νέας διευθέτησης επιτεύχθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2020.

Aviationlife.gr με πληροφορίες από tourismtoday