Οι αεροπορικές εταιρείες και η ευρύτερη αεροπορική βιομηχανία θα δυσκολευτούν να επιτύχουν μόνο με τις δικές τους δυνάμεις τους φιλόδοξους στόχους ουδέτερου άνθρακα.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν, υπογραμμίζει η GlobalData. Να τους παρέχουν στήριξη για σημαντικές επενδύσεις μετά το COP26. Και να διασφαλίσουν ότι θα πραγματοποιηθούν ουσιαστικές ενέργειες.

«Η COP26 άσκησε πίεση στην αεροπορική βιομηχανία να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της για μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων, επισημαίνει ο Gus Gardner αναλυτής στην GlobalData.

Καθώς οι περιβαλλοντικές ανησυχίες γίνονται τόσο σημαντικές για τους καταναλωτές, η βιομηχανία πρέπει να δράσει.

Παρόλο που έχουν δηλωθεί πολλά σχήματα, ομάδες εργασίας και ανακοινώσεις πριν από τη διάσκεψη COP26, δεν φτάνουν. Αυτά δεν είναι αρκετά από μόνα τους για να μειώσουν τις εκπομπές του κλάδου και να δημιουργήσει μια ουσιαστική αλλαγή.
Είναι εμφανής η έλλειψη κρατικής υποστήριξης για τις αερομεταφορές και απαιτούνται επενδύσεις.

H δέσμευση σε επίπεδο χώρας για μείωση του αντίκτυπου των αερομεταφορών στο περιβάλλον είναι μια θετική κίνηση. Μια υπογραφή από μόνη της όμως δεν θα οδηγήσει σε δράση εκτός εάν ακολουθήσουν επενδύσεις.

Πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην παραγωγή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), εναλλακτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας για αεροσκάφη και άλλα μακροπρόθεσμα έργα για να καταστούν επιτεύξιμοι οι στόχοι».

Πηγή: tourismtoday.gr