Για τις 10 Φεβρουαρίου προγραμματίστηκε η κρίσιμη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα κρίνει την παράταση του καθεστώτος εξαίρεσης για τις χρονοθυρίδες (slots) των αεροπορικών εταιρειών, αλλά και τις ημερομηνίες λήξης εγγράφων, όπως οι άδειες οδήγησης.

Υπενθυμίζεται ότι, το Ευρωκοινοβούλιο, λόγω των επιπτώσεων του Covid-19 στον κλάδο των αερομεταφορών, ανέστειλε προσωρινά τους κανόνες για την υποχρεωτική χρήση («use it or lose it») των slots των αεροπορικών εταιρειών τον Μάρτιο του 2020, ώστε να μη χρειάζεται να πραγματοποιούνται πτήσεις με κενά αεροπλάνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας (πτήσεις φάντασμα).

Αυτό επέτρεψε στις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τους προγραμματισμένους χρόνους απογείωσης και προσγείωσης, μόνο για να τις διατηρήσουν την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, αυτή η εξαίρεση λήγει στις 27 Μαρτίου 2021.

Το σχέδιο που τίθεται τώρα σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο αφορά πώς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή σε μια κανονική εφαρμογή των κανόνων.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν, στην άτυπη συμφωνία τους με τις κυβερνήσεις της ΕΕ, να επιτραπεί στις αεροπορικές να χρησιμοποιούν μόνο το 50% των προγραμματισμένων χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης για τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο του 2021 (αντί του 80% που απαιτείται κανονικά), ώστε να μπορούν να τις διατηρήσουν σε επόμενες σεζόν.

Επίσης, την ίδια ημέρα, το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει πρόταση για την εκ νέου παράταση της ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών και αδειών, καθώς και για την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και τεχνικής κατάρτισης, που απαιτούνται κανονικά στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Πηγή: metaforespress.gr – Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη