Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 ήταν σαφώς ορατός στα στοιχεία της κυκλοφορίας επιβατών τον Ιανουάριο για τη Finnair.Τον Ιανουάριο, η Finnair μετέφερε 85.600 επιβάτες, ποσοστό 92,4% μικρότερο από ό, τι την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και 7,5% λιγότερο από ό, τι τον Δεκέμβριο του 2020 .

Ο αντίκτυπος της COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά αυστηρών ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από πολλές χώρες, επηρέασε ακόμη όλα τα στοιχεία της κίνησης των επιβατών. Ήταν ορατό ειδικά στα στοιχεία του Βόρειου Ατλαντικού (χωρίς προγραμματισμένες πτήσεις επιβατών τον Ιανουάριο).

Η συνολική χωρητικότητα που μετρήθηκε στα Διαθέσιμα Χιλιόμετρα Καθίσματος (ASK) μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά 89,8% από έτος σε έτος. Η Finnair πραγματοποίησε 74 ημερήσιες πτήσεις (περιλαμβάνονται μόνο για φορτίο) κατά μέσο όρο που ήταν 20,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020.

Οι διαφορές μεταξύ των αριθμών χωρητικότητας εξηγούνται από τις μικρότερες πτήσεις με πτήση κατά μέσο όρο και από το μικρότερο εύρος των αεροσκαφών που λειτουργούν σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020. H επισκεψιμότητα που μετρήθηκε σε Χιλιόμετρα Επιβατών Έσοδα (RPK) μειώθηκε κατά 96,7%. Ο συντελεστής φορτίου επιβατών (PLF) μειώθηκε κατά 52,6% μονάδες σε 25,4%.

Η πτώση της ASK στην ασιατική κίνηση ήταν 88,6%. Η ικανότητα του Βόρειου Ατλαντικού μειώθηκε κατά 100,0%. Στην ευρωπαϊκή κυκλοφορία, οι ASK μειώθηκαν κατά 91,5%. Οι ASK στην εγχώρια κυκλοφορία μειώθηκαν κατά 74,6%.

Τα RPK μειώθηκαν στην ασιατική κίνηση κατά 98,6%, στην κίνηση του Βόρειου Ατλαντικού κατά 100,0%, στην ευρωπαϊκή κίνηση κατά 94,9% και στην εγχώρια κυκλοφορία κατά 79,1%.

Το PLF ήταν 10,1% στην ασιατική κίνηση, αλλά υποστηρίχθηκε από τις ισχυρές λειτουργίες φορτίου και τον υψηλό συντελεστή φόρτωσης φορτίου. Το PLF ήταν 42,9% στην ευρωπαϊκή κυκλοφορία και 52,3% στην εγχώρια κυκλοφορία, ενώ δεν υπήρχε αριθμός PLF στην κίνηση του Βόρειου Ατλαντικού, καθώς δεν υπήρχαν επιβατικές πτήσεις τον Ιανουάριο.

Ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε στην ασιατική κίνηση κατά 98,6%, στην κίνηση του Βόρειου Ατλαντικού κατά 100,0%, στην ευρωπαϊκή κίνηση κατά 93,4% και στην εγχώρια κίνηση κατά 82,2%.

Τα διαθέσιμα προγραμματισμένα φορτηγά τονοχιλιόμετρα μειώθηκαν κατά 85,5% σε ετήσια βάση και τα έσοδα τα προγραμματισμένα φορτία ανά χιλιόμετρο μειώθηκαν κατά 78,8%, και τα δύο λόγω της επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στις προγραμματισμένες πτήσεις.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα φορτία ανά χιλιόμετρο μειώθηκαν κατά 69,1% και τα έσοδα ανά χιλιόμετρο μόνο κατά 52,2% καθώς και τα δύο περιλαμβάνουν και τις πτήσεις μόνο για φορτίο που εκτελούνται κυρίως μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, καθώς και Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Οι μόνο τόνοι φορτίου μειώθηκαν κατά 36,0% και ο συνολικός τόνος φορτίου κατά 23,0% από τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς το τέλος του έτους είναι συνήθως η πιο πολυσύχναστη σεζόν στην επιχείρηση φορτίου. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση για τη χωρητικότητα φορτίου, ιδίως στην Ασία, συνεχίστηκε. Ως αποτέλεσμα, ο συντελεστής φόρτωσης φορτίου ήταν σαφώς υψηλότερος από ό, τι την αντίστοιχη περίοδο του 2020.Τον Ιανουάριο, το 80,7% όλων των πτήσεων της Finnair έφτασαν σύμφωνα με το πρόγραμμα (85,8%).

aviationlife.gr με πληροφορίες από tourismtoday

Photo by Industry Europe