Καθώς η παγκόσμια βιομηχανία αεροδρομίων συγκαλείται στο Κανκούν του Μεξικού για την 31η Παγκόσμια Ετήσια Γενική Συνέλευση ACI LAC , το πρόγραμμα Airport Carbon Accreditation δημοσίευσε τα πρώτα αποτελέσματα απόδοσης άνθρακα για την περίοδο αναφοράς Μάιος 2019 έως Μάιος 2021 – δύο χρόνια που χαρακτηρίστηκαν έντονα από τον COVID- 19 κρίση.

Παρά την καταστροφή που υπέστη ο κλάδος γενικά, η συλλογική διαχείριση άνθρακα των αεροδρομίων τα έτη 11 και 12 1 του προγράμματος απέφερε μείωση κατά 347.718 τόνους CO2e (-5,5%) εντός των εκπομπών υπό άμεσο έλεγχο των φορέων εκμετάλλευσης αεροδρομίων ( Πεδίο εφαρμογής 1 και 2 σύμφωνα με το πρωτόκολλο GHG).

Αυτή η ποσότητα CO2 μπορεί να συγκριθεί με τις εκπομπές πλήρους κύκλου ζωής 4.967.400 iPhone 2 . Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλαν οι ακόλουθες απόλυτες εξοικονομήσεις εκπομπών που πέτυχαν τα αεροδρόμια στις αντίστοιχες περιφέρειές τους.

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 τον Μάρτιο του 2020, παρά τις δύσκολες οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες, 67 νέα αεροδρόμια εντάχθηκαν στην παγκόσμια προσπάθεια μετριασμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και έτσι πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Airport Carbon Accreditation. Επί του παρόντος, υπάρχουν 362 αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν τις εκπομπές άνθρακα στα έξι επίπεδα του προγράμματος.

Πηγή: tourismtoday.gr