Οι αερολιμένες παγκοσμίως καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειες για αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των αποστολών εμβολίων COVID-19 εν μέσω προειδοποιήσεων της αστυνομίας για πιθανή στόχευση τους, από εγκληματικά δίκτυα.
Η σύσταση ενός παγκόσμιου οργανισμού ασφάλειας αεροδρομίων είναι στις σκέψεις των ειδικών, καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι αεροπορικές εταιρείες πραγματοποιούν την μεγαλύτερη αποστολή μεταφοράς εμβολίων ( σχετική ανάλυση εδώ: Οι αερομεταφορείς ετοιμάζονται για την “Αποστολή του Αιώνα” ) για τη διανομή εμβολίων. Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συμβουλευτικού δελτίου σχετικά με τη διανομή εμβολίων που στάλθηκε πρόσφατα στα μέλη, το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων συνέστησε στους εμπλεκόμενους αερολιμένες να έρχονται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και να διενεργούν αξιολογήσεις κινδύνου για αποστολές λόγω πιθανών απειλών. Το δελτίο δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στον ιστότοπο του Συμβουλίου, δήλωσε εκπρόσωπος. «Η ευαίσθητη φύση των εμβολίων, το υψηλό επίπεδο ζήτησης που θα υπάρχει για τη λήψη τους και η αρχική μικρή προσφορά μπορεί να προκαλέσει προσοχή από άτομα ή ομάδες με κακόβουλη πρόθεση και για αυτό, πρέπει να δοθεί προσοχή στην αυξημένη προστασία αυτών των αγαθών ή / και στις εγκαταστάσεις που θα τα φιλοξενήσουν. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό απαιτεί συντονισμό με τις τοπικές αρχές ασφαλείας. “. Η παγκόσμια υπηρεσία συντονισμού της αστυνομίας της Interpol προειδοποίησε πρόσφατα ότι τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα θα μπορούσαν να στοχεύουν τα εμβόλια COVID-19, πιθανώς μέσω της διείσδυσης ή της διακοπής στις αλυσίδες εφοδιασμού.
Το δελτίο συμβούλεψε επίσης, τα αεροδρόμια να λάβουν υπόψη τις προφυλάξεις ασφαλείας, δεδομένης της χρήσης μεγάλου όγκου ξηρού πάγου που απαιτείται για την κάλυψη των εξαιρετικά ψυχρών απαιτήσεων των εμβολίων. Η μεταφορά ξηρού πάγου ρυθμίζεται καθώς θεωρείται «επικίνδυνο αγαθό». Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον Οργανισμό Αεροπορίας των Ηνωμένων Εθνών για «αύξηση του όγκου του ξηρού πάγου που μπορεί να μεταφερθεί σε ένα μόνο αεροσκάφος, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα», σημείωσε. Ένα εμβόλιο που αναπτύχθηκε από την Pfizer Inc και την BioNTech SE έχει αρχίσει να χορηγείται σε άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία και ένα δεύτερο εμβόλιο, από την Moderna Inc, αναμένεται να κερδίσει κανονιστική και ρυθμιστική έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων εντός ημερών.

aviationlife.gr με πληροφορίες από Reuters