Τον ρυθμό με τον οποίο ολοκληρώθηκε το 2020 για τις αερομεταφορές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα ακολουθήσουν και οι πρώτοι μήνες του 2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Eurocontrol, το οποίο εκτιμά ότι η αεροπορική κίνηση θα συνεχίσει να καταγράφει μείωση μεταξύ 50% και 60% το συγκεκριμένο διάστημα.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2020 έκλεισε με συνολική μείωση 55% σε επίπεδο κίνησης συγκριτικά με το 2019, με τις τελευταίες 7 ημέρες του χρόνου να καταγράφουν κατά μέσο όρο πτώση κατά 62,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. Η Ελλάδα δε το 2020 κατέγραψε πτώση στον αριθμό των πτήσεων σε ποσοστό 55% σε σύγκριση με το 2019.

Αυτή η πτώση, πάντως, είναι πολύ χειρότερη από την πρώτη εκτίμηση που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, με βάση την οποία η κυκλοφορία θα είχε ανακάμψει έως το τέλος του 2020 στο -20% του 2019.

Τα τρία σενάρια
Πάντως, το Eurocontrol προχώρησε σε μια πενταετή πρόβλεψη, καλύπτοντας την περίοδο 2020-2024, με τρία σενάρια. Με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, το επικρατέστερο σενάριο η πλήρης ανάκαμψη σε επίπεδο αεροπορικής κίνησης τοποθετείται το 2026.

Επί του παρόντος βρισκόμαστε στο δεύτερο σενάριο -βάσει του οποίου το εμβόλιο είναι ευρέως, όχι εν μέρει, διαθέσιμο για τους ταξιδιώτες και το τέλος της πανδημίας τοποθετείται έως το καλοκαίρι του 2022-, που προβλέπει ότι το 2021 θα υπάρχει αποκατάσταση της κίνησης σε ποσοστό 51% σε σχέση με το 2019, με 5,64 εκατομμύρια πτήσεις.
Σε αυτό το σενάριο, η κίνηση θα επιστρέψει στο 92% του 2019 έως το 2024, με 10,24 εκατομμύρια πτήσεις, ενώ πλήρης ανάκαμψη στα επίπεδα του 2019 αναμένεται το 2026.
Με βάση το πρώτο σενάριο, το πιο αισιόδοξο, -βάσει του οποίου το εμβόλιο είναι ευρέως, όχι εν μέρει, διαθέσιμο για τους ταξιδιώτες, και το τέλος πανδημίας τοποθετείται έως το καλοκαίρι του 2021-, προβλέπεται ότι η κίνηση θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 έως το 2024. Ωστόσο, παρά τα πολλαπλά εμβόλια, αυτό φαίνεται λιγότερο ρεαλιστικό. Ορισμένα εμβόλια παραμείνουν στο στάδιο έγκρισης και ο εμβολιασμός του πληθυσμού είναι απίθανο να ολοκληρωθεί σε όλες τις χώρες για αρκετό καιρό.
Το λιγότερο πιθανό, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, είναι το τρίτο σενάριο -βάσει του οποίου το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό και θα συνεχιστεί η πανδημία με την εμπιστοσύνη των επιβατών να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα-, που προβλέπει πολύ πιο αργή ανάκαμψη με επιστροφή της κίνησης στα επίπεδα του 2019 έως το 2029.
Ωστόσο, ακόμη και στα πιο αισιόδοξα από αυτά τα σενάρια, η κίνηση θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 το 2024 (92% του 2019), το οποίο υπογραμμίζει τη σημασία της συγκέντρωσης των προσπαθειών, καθώς η κίνηση ανακάμπτει αργά, για το πώς ολόκληρο το σύστημα μπορεί να «επανέλθει καλύτερα».

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες απώλειες
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Eurocontrol, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία κατέγραψαν το 2020 τις μεγαλύτερες απώλειες σε επίπεδο αριθμού πτήσεων. Συγκεκριμένα:

Ηνωμένο Βασίλειο–> 1,3 εκατ. πτήσεις λιγότερες (-61%)
Γερμανία–> 1,2 εκατ. πτήσεις λιγότερες (-56%)
Ισπανία–> 1,1 εκατ. πτήσεις λιγότερες (-61%)
Γαλλία–> 0,9 εκατ. πτήσεις λιγότερες (-54%)
Ιταλία–> 0,8 εκατ. πτήσεις λιγότερες (-60%).
Μάλιστα, το 2020 περισσότερες από 191.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο των αερομεταφορών χάθηκαν στην Ευρώπη.

Πηγή tourismtoday – Εύα Οικονομάκη.