Η British Airways έλαβε μια νέα ενίσχυση χρηματοδότησης 2 δις λιρών Αγγλίας μέσω κρατικού δανείου.

Η μητρική εταιρεία International Airlines Group (IAG) εξασφάλισε δεσμεύσεις για πενταετές δάνειο που έχει αναλάβει μια κοινοπραξία τραπεζών. Με εγγυήσεις -μερικώς- από την κρατική πιστωτική εταιρεία UK Export Finance (UKEF).

Τα έσοδα από τη διευκόλυνση του UKEF θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας. Με στόχο να παρέχουν στη British Airways τη λειτουργική και στρατηγική ευελιξία για να επωφεληθεί από τη μερική ανάκαμψη της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια το 2021 καθώς τα εμβόλια Covid-19 διανέμονται παγκοσμίως.

Η IAG αποκάλυψε ότι διερευνά άλλες πρωτοβουλίες χρέους για να βελτιώσει περαιτέρω τη ρευστότητά της εκτός από τη διευκόλυνση του UKEF και θα ενημερώσει την αγορά «σε εύθετο χρόνο».

Το UKEF είναι ο οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και παρέχει εγγύηση για την ανάπτυξη των εξαγωγών για την υποστήριξη των κεφαλαίων κίνησης και των κεφαλαιακών δαπανών των Βρετανών εξαγωγέων που πληρούν ορισμένα κριτήρια.

«Η British Airways είναι μία από τις σημαντικότερες αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και ο μοναδικός αερομεταφορέας κόμβων του, είπε εκπρόσωπος του UKEF.

Αυτή η υποστήριξη θα διασφαλίσει ότι η British Airways μπορεί να ανακάμψει μετά την πανδημία. Και να συνεχίσει να παρέχει κρίσιμες συνδέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του υπόλοιπου κόσμου.»

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε επικριθεί για την έλλειψη στοχευμένης υποστήριξης του στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως η Γαλλία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες, οι οποίοι έχουν διοχετεύσει δισεκατομμύρια ευρώ στους εθνικούς αερομεταφορείς τους.

Η συμφωνία χρηματοδότησης συνόδευε τα σχέδια της IAG για να εξασφαλίσει ότι οι αεροπορικές εταιρείες με άδεια της ΕΕ θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ιδιοκτησίας και ελέγχου μετά το Brexit.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν την εφαρμογή μιας εθνικής δομής ιδιοκτησίας για την Aer Lingus. Και αλλαγές στη μακροχρόνια εθνική δομή ιδιοκτησίας του ομίλου στην Ισπανία όπου κατέχει την Iberia και τον αερομεταφορέα χαμηλού κόστους Vueling.

Τα «διορθωτικά σχέδια» εγκρίθηκαν από εθνικές ρυθμιστικές αρχές στην Ισπανία και την Ιρλανδία και η ΕΕ έχει ενημερωθεί.

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της IAG έχει επίσης αλλάξει, έτσι ώστε να έχει την πλειοψηφία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών διευθυντών της ΕΕ.

aviationlife.gr με πληροφορίες από tourismtoday

Photo by BBC