Οι ευρωπαϊκές χώρες υπογράφουν την επαναστατική “Διακήρυξη της Τουλούζης” με τις αερομεταφορές – προωθώντας τα σχέδια απαλλαγής του τομέα από τις εκπομπές άνθρακα.

Η πρώτη πρωτοβουλία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζει τους στόχους απαλλαγής των αερομεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα υπογράφηκε στην Τουλούζη από περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες και 146 ομάδες ενδιαφερομένων του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών αεροπορικών ενώσεων που εκπροσωπούνται μέσω του Προορισμού 2050.

Η δήλωση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη συλλογική ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωτοβουλία του κλάδου για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών CO2 έως το 2050.

Οι εταίροι του Προορισμού 2050 επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους για έναν δομημένο διάλογο μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και του κλάδου μέσω ενός “Συμφώνου της ΕΕ για την απαλλαγή της αεροπορίας από τις ανθρακούχες εκπομπές”, με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής καθώς και χρηματοδοτικά μέτρα για τη στήριξη του πράσινου μετασχηματισμού της αεροπορίας.

Ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των ενισχυμένων κλιματικών στόχων του ΟΗΕ

Οι ενώσεις Destination 2050 και τα μέλη τους ενέκριναν σήμερα τη “Διακήρυξη της Τουλούζης” – την πρώτη πρωτοβουλία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θέτει ένα κοινό όραμα και υποστηρίζει τον στόχο της ευρωπαϊκής αεροπορίας να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές CO2 έως το 2050.

Πρόκειται επίσης για την πρώτη κοινή πρωτοβουλία του είδους της παγκοσμίως, που ευθυγραμμίζει όλους τους ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις αρχές και τις δράσεις που απαιτούνται για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τον μετασχηματισμό του τομέα των αερομεταφορών της, αποτελώντας μια πραγματική τομή.

Ο οδικός χάρτης απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές Destination 2050 δρομολογήθηκε το 2021 από τις πέντε κορυφαίες ενώσεις αερομεταφορών της Ευρώπης, που εκπροσωπούν αεροπορικές εταιρείες, αερολιμένες, κατασκευαστές αεροδιαστημικής και παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Καθορίζει ένα κοινό μακροπρόθεσμο όραμα του κλάδου με τον ίδιο στόχο καθαρών μηδενικών εκπομπών CO2, που συνάδει με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της ΕΕ και τη συμφωνία του Παρισιού.

Επόμενο βήμα: Σύμφωνο της ΕΕ για την απαλλαγή της αεροπορίας από τις ανθρακούχες εκπομπές

Οι εταίροι του Προορισμού 2050 αναμένουν τώρα ότι η Διακήρυξη της Τουλούζης θα μετατραπεί σε δομημένο διάλογο και συγκεκριμένη πολιτική δράση.

Η βιομηχανία ήδη μεταβαίνει σε ένα μέλλον χωρίς άνθρακα μέσω βελτιώσεων στις τεχνολογίες αεροσκαφών και κινητήρων, της ανάπτυξης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων, βελτιώσεων στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και στις λειτουργίες των αεροσκαφών, καθώς και μέσω αποτελεσματικών οικονομικών μέτρων.

Χρειάζεται ένα αποτελεσματικό πολιτικό, ρυθμιστικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να υποστηριχθεί και να επιταχυνθεί αυτός ο μετασχηματισμός.

Ως εκ τούτου, οι εταίροι του Προορισμού 2050 καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν υπογράψει τη σημερινή δήλωση να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν ως επόμενο βήμα ένα σύμφωνο της ΕΕ για την απαλλαγή της αεροπορίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Σε αυτό το Σύμφωνο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να δεσμευτούν για ένα δομημένο διάλογο με τη βιομηχανία για την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση της νομοθετικής δέσμης “Fit for 55” με συγκεκριμένα και έγκαιρα υποστηρικτικά μέτρα.

Η αεροπορία είναι μια παγκόσμια επιχείρηση και θα πρέπει να θεσπιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα ισχυρό παγκόσμιο πλαίσιο, ώστε να καταστεί δυνατή η απαλλαγή των αερομεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές σε διεθνή κλίμακα, που θα ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ευρώπης, διατηρώντας ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισμού και διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.destination2050.eu

Πηγή: tourismtoday.gr