Μέσα στο 2022, οι χώρες εντός της ζώνης Σένγκεν, θα πρέπει να διαθέτουν βιομετρικό σύστημα εισόδου και εξόδου για την εγγραφή μη ευρωπαίων πολιτών που διασχίζουν εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών επέλεξε την Thales για την εγκατάσταση εκατοντάδων σημείων check-in σε διάφορα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Ως εκ τούτου, η Γαλλία θα είναι εξοπλισμένη με μια υπερσύγχρονη βιομετρική λύση για την επαλήθευση εγγράφων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.

Σύμφωνα με την σχετική οδηγία που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν θα τοποθετήσουν σημεία check-in, ώστε να επιτρέπεται στους επισκέπτες που δεν ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν να καταχωρούν την ταυτότητά τους γρήγορα και με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών τους δεδομένων (δακτυλικό αποτύπωμα και βιομετρική αναγνώριση προσώπου).

Για το σκοπό αυτό, το «Thales Gemalto Border Kiosk» θα παρέχει ένα εύχρηστο και διαδραστικό σημείο check-in το οποίο θα καθοδηγεί τους ταξιδιώτες σε κάθε στάδιο εγγραφής και επαλήθευσης της ταυτότητάς τους.

Αυτά τα σημεία check-in, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη, ενσωματώνουν διάφορες τεχνολογίες επαλήθευσης εγγράφων και βιομετρικής αναγνώρισης.

Οι ταξιδιώτες θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν γρήγορα τη διαδικασία του check-in, με την επακριβή επαλήθευση ταυτότητας, την προστασία διαχείρισης δεδομένων και την προηγμένη ροή των επιχειρήσεων κατά τη διέλευση των συνόρων.

Η επαλήθευση βιομετρικών δεδομένων είναι μια τεχνολογία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, που επιτρέπει στις χώρες να εντοπίζουν με ακρίβεια οποιαδήποτε απόπειρα απάτης με πλαστά έγγραφα και να αποτρέπουν έτσι την είσοδο ατόμων στη χώρα με πολλαπλές ταυτότητες.

«Αυτό το νέο ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου και εξόδου αποτελεί μείζονα πρόκληση για τα κράτη μέλη. Από τη μία πλευρά, πρέπει να είναι έτοιμα και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς έως το 2022. Από την άλλη πλευρά, καλούνται να αντιμετωπίσουν την λειτουργική πραγματικότητα και το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα υποβάλλονται σε αυτού του είδους τη διαδικασία κάθε χρόνο, για τους οποίους φυσικά θέλουμε να προσφέρουμε μία όσο το δυνατόν πιο ομαλή εμπειρία .

Η τεχνογνωσία της Thales στον τομέα της ταυτότητας και της διαχείρισης των συνόρων, παρέχει τεχνολογική αξιοπιστία, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε συμβιβασμούς μεταξύ της ασφάλειας και της ευκολίας χρήσης», δήλωσε το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Πηγή: tourismtoday.gr