Ξεκίνησαν οι υποβολές εργασιών για το 13ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (ΕΕΧΜΤ), το οποίο – όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση – αποτελεί σημαντικό επιστημονικό γεγονός με κύριο σκοπό το διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών σχετικών με τη χρηματοοικονομική μηχανική και την τραπεζική στον Ελληνικό χώρο.

Σημειώνεται ειδικότερα πως «στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η διάδοση μεθοδολογιών ανάλυσης και λήψης αποφάσεων στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης από τα μέλη της Εταιρείας, αλλά και άλλων ερευνητών που το επιθυμούν.

Το 13ο Συνέδριο θα διοργανωθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και από το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο τόπος του Συνεδρίου είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Λεωφ. Συγγρού 136, Αθήνα).
Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει το ευρύτερο φάσμα της χρηματοοικονομικής μηχανικής και τραπεζικής και συναφών θεμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:
• Ανάλυση & διαχείριση κινδύνων τραπεζικών ιδρυμάτων
• Τραπεζική και χρηματοοικονομική διοίκηση
• Χρηματοδότηση τουριστικής επιχειρηματικότητας
• Επενδύσεις και τουριστική ανάπτυξη
• Βιώσιμη ανάπτυξη και τουρισμός
• Διαχείριση ενεργητικού – παθητικού
• Διαχείριση ρευστότητας
• Ανάλυση χαρτοφυλακίων τραπεζών
• Διαχείριση ποιότητας στο τραπεζικό χώρο
• Η εξέλιξη του τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου
• Το νέο σύμφωνο της Βασιλείας
• Διεθνής στρατηγική τραπεζικών ιδρυμάτων
• Διεθνής χρηματοοικονομική κρίση
• Εταιρική διακυβέρνηση στον τραπεζικό τομέα
• Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
• Συγχωνεύσεις & Εξαγορές τραπεζικών ιδρυμάτων
• Τραπεζικές υπηρεσίες
• Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
• Εργαλεία εταιρικής χρηματοδότησης
• Επενδυτικές αποφάσεις υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών
• Χρηματοοικονομικά παράγωγα και αποτίμηση παραγώγων
• Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
• Αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων
• Εταιρική ευθύνη στον τραπεζικό τομέα
• Πράσινα ομόλογα και πράσινη ανάπτυξη
• Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
• Κριτήρια ESG και Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση
• Ελεγκτική – Εσωτερικός Έλεγχος
• Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
Σημαντικές ημερομηνίες

Προθεσμία υποβολών
Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2023

Προθεσμία υποβολής τελικής εργασίας
Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2023

Ημερομηνίες εκδήλωσης
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 –
Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023

Προεδρείο Συνεδρίου
• Δασκαλάκης Νικόλαος (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)
• Φλώρος Χρήστος (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)
• Δούμπος Μιχάλης (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Υποβολή Εργασιών
Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το άρθρο τους ή τη σύνοψη αυτού μέχρι 12/11/2023 στη διεύθυνση: http://febs2023gr.eventsadmin.com. Η υποβληθείσα εργασία ή σύνοψη μπορεί να υποβληθεί στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (1) τίτλο εργασίας, (2) ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των συγγραφέων, (3) σύντομη περίληψη έκτασης 300 έως 600 λέξεων, στην οποία να αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.
Δημοσίευση Εργασιών
Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα δημοσιευθούν ύστερα από κρίση σε ειδικά τεύχη επιστημονικών περιοδικών που θα δημοσιοποιηθούν σε επόμενη επικοινωνία. Σημειώνεται ότι οι εργασίες που θα επιλεγούν για δημοσίευση πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, μπορούν να βρεθούν εδώ: https://febs2023gr.eventsadmin.com/Home/Welcome