Ο Όμιλος Emirates σημείωσε ζημιά 6 δις δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021.

Το πρώτο μη κερδοφόρο έτος σε πάνω από τρεις δεκαετίες οφείλεται στη σημαντική μείωση των εσόδων λόγω του περιορισμού πτήσεων και ταξιδιών.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του για την περίοδο 2020-21:

  • Τα έσοδα του Ομίλου ήταν 9,7 δις δολάρια, μείωση 66% σε σχέση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.
  • Το χρηματικό υπόλοιπο του Ομίλου ήταν 5,4 δις δολάρια), μειωμένο κατά 23% από πέρυσι.

Αυτό οφείλεται στην χαμηλή ζήτηση σε όλα τα βασικά επιχειρηματικά τμήματα και αγορές του Ομίλου, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Για πρώτη φορά στο ιστορικό του Ομίλου, πραγματοποιήθηκαν απολύσεις σε όλα τα μέρη της επιχείρησης.
Ως αποτέλεσμα, το συνολικό εργατικό δυναμικό του Ομίλου μειώθηκε κατά 31% σε 75.145 υπαλλήλους.

Πρωτοβουλίες μείωσης κόστους

Διατηρώντας αυστηρό έλεγχο στο κόστος, σε ολόκληρο τον Όμιλο, οι οικονομικές υποχρεώσεις αναδιαρθρώθηκαν και οι συμβάσεις επαναδιαπραγματεύθηκαν.

Οι διάφορες πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους επέφεραν εκτιμώμενη εξοικονόμηση 2 δις δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: tourismtoday.gr