Αεροπλάνα ικανά να πετούν αποκλειστικά με βιοκαύσιμα θα αρχίσει να παραδίδει από τα τέλη της δεκαετίας η Boeing, καθώς χαρακτηρίζει τη μείωση της περιβαλλοντικής ζημιάς από τους υδρογονάνθρακες σαν την «πρόκληση της εποχής μας». 

«Ο κλάδος των αερομεταφορών είναι αποφασισμένος να κάνει αυτά που του αναλογούν προκειμένου να μειώσει το ενεργειακό του αποτύπωμα», είπε ο διευθυντής στρατηγικής βιωσιμότητας της Boeing, Sean Newsum. Ο κλάδος έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων στο μισό έως το 2050. 

Σήμερα, οι εμπορικές πτήσεις ευθύνονται για το 2% των εκπομπών ρύπων παγκοσμίως και το 12% των εκπομπών ρύπων στις μεταφορές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Transport Action Groupa

Aviationlife.gr με πληροφορίες από moneyreview.gr