Με στόχο την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος το ICAO προχωρά σε μια νέα τροποποίηση στο Παράρτημα 16 της Σύμβασης του Σικάγου που θα συμβάλλει στη σημαντική αποσαφήνιση των απαιτήσεων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης που σχετίζονται με το Σύστημα Αντιστάθμισης και Μείωσης Ανθρακών του ICAO για τη διεθνή αεροπορία.

Η ίδια τροπολογία ορίζει ένα νέο όριο αντιστάθμισης CORSIA για μικρότερες αεροπορικές εταιρείες, επιβεβαιώνει τον υπολογισμό αντιστάθμισης που θα εφαρμόζεται από νέους αερομεταφορείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως «νεοεισερχόμενοι» και επισημοποιεί προσαρμογές ευθυγράμμισης σχετικά με τα σχετικά και πρόσφατα ενημερωμένα πρότυπα ISO και τα αποτελέσματα της 41ης Συνέλευσης του ICAO τον περασμένο Οκτώβριο.

Το Συμβούλιο σημείωσε πρόσθετη πρόοδο σχετικά με τις νέες τροπολογίες του Παραρτήματος 16 για την αντιμετώπιση του θορύβου των αεροσκαφών και των εκπομπών των κινητήρων αεροσκαφών, που σχετίζονται κυρίως με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και εφαρμογής τους.

«Η πρόοδος που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα σε αυτόν τον τομέα επιβεβαιώνει τη δέσμευση των κρατών στον στρατηγικό τους στόχο για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και της ετοιμότητας του αεροπορικού τομέα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την τοπική ποιότητα του αέρα και τον θόρυβο των αεροσκαφών», τόνισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ICAO κ. Salvatore Sciacchitano.

Ο Γενικός Γραμματέας του ICAO Juan Carlos Salazar σημείωσε με τη σειρά του ότι «η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των εμπειρογνωμόνων των ΜΚΟ στην Επιτροπή Αεροπορικής Προστασίας του Περιβάλλοντος (CAEP) του ICAO, πέρα από την τεράστια υποστήριξη που έλαβε από την Επιτροπή Αεροναυτιλίας, ήταν κρίσιμης σημασίας για την επιτυχής έγκριση αυτού του σημαντικού συνόλου τροπολογιών.»

Οι νέες τροποποιήσεις του Παραρτήματος 16 εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 31η Ιουλίου 2023 και ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: tourismtoday.gr