Η Aeroflot ανακοινώνει σήμερα τα λειτουργικά αποτελέσματα για τον Όμιλο και την Aeroflot – Russian Airlines για το Νοέμβριο και το ενδεκάμηνο 2020.

Το 11μηνο 2020, η Aeroflot Group μετέφερε 27,9 εκατομμύρια επιβάτες, 50,5% σε ετήσια βάση. Η αεροπορική εταιρεία Aeroflot μετέφερε 13,5 εκατομμύρια επιβάτες, με ετήσια μείωση κατά 60,7%. Τα RPK του Ομίλου και της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 56,3% και 64,7% από έτος σε έτος αντίστοιχα. Οι ASKs μειώθηκαν κατά 51,0% από έτος σε έτος για τον Όμιλο και κατά 57,9% από έτος σε έτος για την Εταιρεία. Ο συντελεστής πληρότητας πτήσεων και επιβατών μειώθηκε κατά 8,8 pp ετησίως σε 73,5% για τον όμιλο Aeroflot και μειώθηκε κατά 12,9 pp σε 66,8% για την αεροπορική εταιρεία Aeroflot.

Κύρια σημεία λειτουργίας του Νοεμβρίου 2020

Τον Νοέμβριο του 2020, η Aeroflot Group μετέφερε 2,1 εκατομμύρια επιβάτες, με ετήσια μείωση 52,9%. Η αεροπορική εταιρεία Aeroflot μετέφερε 0,8 εκατομμύρια επιβάτες, με ετήσια μείωση 70,4%.

Τα RPK του Ομίλου και της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 64,0% και 76,3% από έτος σε έτος, αντίστοιχα. Οι ASK μειώθηκαν κατά 60,3% για την Aeroflot Group και κατά 71,2% για την Aeroflot.

Ο συντελεστής φόρτωσης επιβατών της Aeroflot Group ήταν 70,7%, αντιπροσωπεύοντας μείωση 7,2 εκατοστιαίων μονάδων έναντι της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Ο συντελεστής φόρτωσης επιβατών στην Aeroflot – Russian Airlines μειώθηκε κατά 13,3 ποσοστιαίες μονάδες από έτος σε έτος σε 61,6%.

aviationlife.gr με πληροφορίες από tourismtoday

Photo by by rusaviainsider