Σήμερα, το σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης της Νorwegian στάλθηκε στους πιστωτές και τους μετόχους της. Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τα ιρλανδικά και νορβηγικά δικαστήρια τις επόμενες εβδομάδες, η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει τις διαδικασίες ανοικοδόμησης και να ξεκινήσει αύξηση κεφαλαίου τον Απρίλιο, με στόχο την ολοκλήρωση τον Μάιο του 2021.

Ο Jacob Schram, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: « Είχαμε πολλές εποικοδομητικές και προκλητικές διαπραγματεύσεις με πιστωτές από το ενδεικτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στις 14 Ιανουαρίου. Ο Εξεταστής στην Ιρλανδία και ο Ανακατασκευαστής στη Νορβηγία πιστεύουν ότι το σχέδιο αυτό είναι προς το συμφέρον των πιστωτών και των μετόχων της εταιρείας. Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία διασφάλισης του μέλλοντος της εταιρείας. ”

Ο εξεταστής θα παρουσιάσει καταρχήν επίσημες προτάσεις για την αναδιάρθρωση με βάση το σχέδιο που παρουσιάζεται στους πιστωτές της εταιρείας. Μετά τις απαραίτητες συναντήσεις πιστωτών, οι προτάσεις θα υποβληθούν στη συνέχεια στο ιρλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο για έγκριση. Οι προτάσεις περιγράφουν τον τρόπο αντιμετώπισης των πιστωτών στην πραγματική ανοικοδόμηση. Οι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές που δεν θα συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη αύξηση κεφαλαίου θα δικαιούνται μετρητά και μέρισμα συνολικού ύψους περίπου 5%. Οι απαιτήσεις μερισμάτων μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την αναδιάρθρωση. Οι νέοι επενδυτές στην αύξηση κεφαλαίου θα λάβουν περίπου το 70% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αναδιάρθρωση και οι τρέχοντες μέτοχοι περίπου το 5%.

Ο Geir Karlsen, CFO της Norwegian, δήλωσε: « Ελπίζουμε ότι το ιρλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο θα λάβει την τελική του απόφαση εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Εάν εγκριθεί από το Ιρλανδικό Δικαστήριο, το σχέδιο θα εξεταστεί στη διαδικασία ανοικοδόμησης . Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την αύξηση κεφαλαίου τον Μάιο . ”

Ο Norwegian προσπάθησε να εντοπίσει λύσεις για την επιστροφή χρημάτων ενός μικρού μεριδίου πελατών με αξιώσεις πριν από την είσοδό του στο εξεταστικό στις 18 Νοεμβρίου 2020. Περίπου το 98% των αξιώσεων επιστροφής χρημάτων που έχουν γίνει απευθείας με την εταιρεία, επιστράφηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ανοικοδόμησης. Παρά τις συζητήσεις με τον Εξεταστή και τον Ανακατασκευαστή, δυστυχώς αποδείχθηκε αδύνατο να επιτραπεί η επιστροφή των εκκρεμών απαιτήσεων επιστροφής χρημάτων στους πελάτες λόγω των αρχών των διαδικασιών αναδιάρθρωσης.

« Θέλαμε να διασφαλίσουμε την πλήρη επιστροφή των εκκρεμών απαιτήσεων καθ ‘όλη τη διάρκεια της ανακατασκευής και λυπούμαστε που αυτό δεν θα είναι δυνατό », δήλωσε ο Karlsen.

Αviationlife.gr με πληροφορίες από tourismtoday