Ο εθνικός ελβετικός αερομεταφορέας Swiss International Air Lines (SWISS), που ανήκει στον όμιλο της Lufthansa Group, ανακοίνωσε την πρόθεσή του για μείωση του προσωπικού αλλά και του στόλου της κατά 15 αεροσκάφη.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η Swiss ανακοινώνοντας τα ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2021, είχε επισημάνει την ανάγκη δομικών αλλαγών προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και, άρα, βιωσιμότητα της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους ο κύκλος εργασιών της Swiss μειώθηκε κατά 67,5%. Τα δεδομένα αυτά έρχονται ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 90% της επιβατικής κίνησης και κατά 85% των πτήσεων. Η καθυστέρηση στην επανάκαμψη της οικονομίας από την πανδημία και η συνεχιζόμενη ασάφεια για τους όρους των ασφαλών ταξιδιωτικών μετακινήσεων δεν καθιστά αισιόδοξες, σύμφωνα με την εταιρεία, τις μελλοντικές εξελίξεις.

Λειτουργώντας σε επίπεδο δυναμικότητας 25%, με ημερήσιο κόστος λειτουργίας 2 εκατ. CHF την ημέρα και προβλέποντας μεσοπρόθεσμη μείωση 20% των επαγγελματικών ταξιδιών, τα οποία συνιστούν 75% των λειτουργικών εσόδων με μόνο 12% των επιβατών, θα έπρεπε τους επόμενους καλοκαιρινούς μήνες η εταιρεία να ανέλθει σε δυναμικότητα τουλάχιστον 50-55% για να ισοσκελίσει απλά τις απώλειες. Η επάνοδος σε βιώσιμο περιθώριο κέρδους τουλάχιστον 8% κρίθηκε, υπό τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας της εταιρείας, ως αδύνατη, χωρίς την μείωση του στόλου της εταιρείας. Το συμπέρασμα αυτό οδηγεί, όμως, ευθέως σε συνέπειες που αφορούν στο δίκτυο, στα κόστη και στην οργανωτική της δομή, με αποτέλεσμα την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιφέρει δυσανάλογα δυσμενείς επιπτώσεις και στον στενό εταίρο της Swiss για πτήσεις charter, Helvetic Airways, η οποία φέτος επέλεξε συνολικά μόνο τρεις καλοκαιρινούς διεθνείς προορισμούς, με εβδομαδιαίες πτήσεις: Ηράκλειο, Κως και Mallorca.

Σημειώνεται, πως ήδη η Swiss είχε προβεί σε σωρεία μέτρων εξοικονόμησης. Αυστηρός έλεγχος δαπανών και εξόδων, παύση νέων έργων, αναβολή επενδυτικών σχεδίων και πρόσκτησης νέων αεροσκαφών, εκτεταμένη εισαγωγή της βραχυχρόνιας εργασίας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, μείωση περίπου 1.000 θέσεων εργασίας σε συναινετική και εθελοντική βάση με τους θιγόμενους εργαζομένους. Μετά τη νέα ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που αποχωρούν θα ξεπεράσει τους 1.700.

Επισημαίνεται, πως η εταιρεία βρέθηκε με το ξέσπασμα της πανδημίας, την προηγούμενη άνοιξη, σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, όταν και ζήτησε επείγουσα οικονομική στήριξη από την ελβετική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Tην έλαβε, τελικώς, αλλά με πολλές επιφυλάξεις και έντονη, δημόσια και μη, κριτική για το ποιόν της εταιρικής διακυβέρνησής της και την ικανότητα, από μέρους της, διαχείρισης της κρίσης, καθώς δεν υπήρχαν αρνητικά εταιρικά οικονομικά στοιχεία τέτοια που να δικαιολογούσαν την κατάσταση στην οποία περιήλθε.

Πηγή: tornos news – Σοφία Κοντογιάννη