Οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 με καλύτερη χρήση του ανέμου

Οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν «ουσιαστικά» να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου τους εάν τα...

Read More