24,7 εκατ. ευρώ αποζημίωση σε Alitalia από ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ιταλική υποστήριξη 24,7 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Alitalia είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην αποζημίωση της αεροπορικής...

Read More