Πόσο θα μειωθεί η δαπάνη αφορολογήτων ειδών του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2025

Η δαπάνη αφορολόγητων ειδών στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται να μειωθεί κατά 70% μεταξύ 2019 και...

Read More