Προτάσεις προτύπων αναφοράς εκπομπών CO2 αερομεταφορών ετοιμάζει η IATA

Έτοιμη να δημοσιεύσει προτάσεις για ένα πρότυπο αναφοράς εκπομπών CO2 της αεροπορίας, είναι...

Read More