Στην Ελούντα το 94ο Διεθνές Meeting για την Πολυκριτήρια Υποστήριξη Αποφάσεων

Το 94ο Διεθνές Meeting στην Πολυκριτήρια Υποστήριξη Αποφάσεων (EWG-MCDA 94), θα πραγματοποιηθεί...

Read More