Εκτός των συστημάτων της Sabre και της Amadeus, η Aeroflot

Η Aeroflot μόλις βρέθηκε μπροστά σε ένα σημαντικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει εάν θέλει να...

Read More