Πως τα social media διαμορφώνουν την ταξιδιωτική βιομηχανία

Iδιαίτερα σημαντική είναι η επιρροή των social media στα ταξίδια, σε βαθμό που αυτά δημιουργούν τάσεις αλλά και νέα προϊόντα τουρισμού με πολλούς υποστηρικτές. Τις σημαντικότερες τάσεις των κοινωνικών μέσων στην ταξιδιωτική...

Read More